Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
01 lutego 2022

Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

Konfederacja Lewiatan popiera Ustawę oraz rekomenduje niezwłoczne dalsze jej procedowanie. Zgodnie z opinią Biura Legislacyjnego z dnia 31 stycznia 2022: ,, Celem ustawy jest przywrócenie regulacji, która została pominięta w noweli procedury cywilnej przyjętej przez Sejm w dniu 2 grudnia 2021 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która pochodziła z przedłożenia senackiego, została uchwalona na skutek uwzględnienia postulatów sformułowanych w indywidualnej petycji i weszła w życie z dniem 10 stycznia 2022 r”.

KL/34/19/AZ/2022

Pobierz stanowisko