Kodeks Usług Cyfrowych coraz bliżej
17 czerwca 2020

Kodeks Usług Cyfrowych coraz bliżej

Rynek cyfrowy w Europie czeka duża zmiana dot. nowych zasad regulujących funkcjonowanie platform internetowych. Publikacja tzw. Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act) zapowiadana jest na koniec roku, ale już teraz Komisja Europejska chce poznać opinię rynku odnośnie kierunku przyszłych zmian.

 

Rozpoczęte niedawno przez Komisję konsultacje koncepcji Kodeksu prowadzane są dwutorowo i dotyczą:

  • kwestii zapewnienia równych szans na europejskich rynkach cyfrowych ( KE zastanawia się nad wprowadzeniem instrumentu z zakresu prawa konkurencji – ex-ante – względem platform)
  • kwestii jasnych zasad odpowiedzialności pośredników internetowych (rewizja dyrektywy o handlu elektronicznym)

Konfederacji Lewiatan pracuje wraz z BusinessEurope nad wypracowaniem stanowiska do obu wspomnianych zagadnień. Lewiatan popiera działania Komisji zmierzające do zmian zasad odpowiedzialności pośredników. Jesteśmy za uszczegółowieniem procedury notice-and-take-down, przy jednoczesnym zachowaniu i poszanowaniu fundamentalnych zasad, na których opiera się dyrektywa o handlu elektronicznym, tj. zasady kraju pochodzenia, zasady ograniczonej odpowiedzialność pośredników internetowych i zakazu ogólnego obowiązku monitorowania.

Jeżeli chodzi o ew. zastosowanie przez Komisję interwencji, służącej zapewnieniu, aby rynki, na które platformy internetowe wywierają wpływ, pozostały uczciwe i w celu zapewnienia lepszego nadzoru regulacyjnego nad odpowiednimi platformami, KL popiera wspomniany cel, bez narzucania Komisji konkretnego narzędzia służącego jego osiągnięciu.

 

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan