Komisja Europejska odpowiedziała na nasz apel
17 marca 2021

Komisja Europejska odpowiedziała na nasz apel

Konfederacja Lewiatan oraz Transport i Logistyka Polska (TLP), zawiązały koalicję z organizacją pracodawców z Litwy (LPK) i Czech (SPCR), wspólnie apelując do Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady UE i państw członkowskich o zniesienie obowiązkowych testów na COVID-19 i różnych formularzy rejestracyjnych dla kierowców zawodowych, co jest niezbędne dla zachowania płynności łańcuchów dostaw na jednolitym rynku UE.

 

Dyrektor Elisabeth Werner, która odpowiedziała nam w imieniu Komisarz ds. Transportu Adiny Valean, przyznała, że niestety, dodatkowe środki wprowadzone ostatnio przez Niemcy rzeczywiście spowodowały poważne zakłócenia ruchu w samym sercu UE:

„Byliśmy świadkami efektu domina, kiedy to inne państwa członkowskie podjęły działania mające na celu uniknięcie spowodowanego przez to nasilenia ruchu na ich własnych terytoriach, co miało dodatkowo negatywny wpływ na rynek wewnętrzny. Skutkiem tego były długie kolejki ciężarówek i kierowców oczekujących na możliwość poddania się testowi w warunkach braku bezpiecznego dystansu społecznego.

W pełni zgadzam się z państwem, że sytuacja ta jest niepokojąca. Zapewniam państwa, że Komisja robi wszystko, co leży w jej kompetencjach, aby uniknąć powrotu do bardzo złej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia wiosną ubiegłego roku. W tym względzie niedawno przyjęte rekomendacje Rady służą za podstawę skoordynowanego podejścia UE. Chociaż przepisy te dopuszczają testowanie pracowników transportu, choć ograniczone do szybkich testów antygenowych, to jednak te same przepisy bardzo wyraźnie określają, że w przypadku wystąpienia zakłóceń w transporcie należy znieść wymogi testowania pracowników transportu, aby przywrócić zasady zielonych korytarzy.

Komisja nie kwestionuje potrzeby podjęcia przez władze państw członkowskich odpowiednich środków w celu ochrony przed nowymi szczepami wirusa. Komisja jest jednak zaniepokojona proporcjonalnością tych środków, ponieważ wielokrotnie wykazano, że pracownicy transportu stanowią bezpieczną grupę o niskim wskaźniku zakażeń.

Komisja jest również zaniepokojona brakiem przewidywalności i przejrzystości tych środków i postrzega je jako praktyczny problem dla pracowników transportu, ponieważ dobrze zorganizowane i odpowiednie punkty testowania nie są dostępne wzdłuż europejskiej sieci drogowej. Chciałbym państwa poinformować, że Komisja zwróciła się ostatnio do wszystkich ministrów spraw wewnętrznych i ministrów transportu z prośbą o pełne przestrzeganie zaleceń Rady, przyznanie zwolnień dla ruchu tranzytowego i rozważenie przedłużenia ważności testów do 72 godzin. Ponadto poprosiliśmy, aby wszystkie państwa członkowskie miały wystarczające możliwości przerobowe do przeprowadzania testów, kierowcy nie powinni być poddawani testom wyłącznie na granicach, a testy powinny być organizowane w sposób umożliwiający kierowcom pozostanie w pojeździe lub w jego pobliżu. Wreszcie, zwróciliśmy się do państw członkowskich o rozpowszechnianie przejrzystych i wielojęzycznych informacji na temat punktów testowania, które byłyby łatwo dostępne dla pracowników transportu, aby uniknąć niepotrzebnego nagromadzenia ruchu na granicach.

Wreszcie, kwestie te zostały również poruszone przez szefów państw lub rządów podczas ich wideokonferencji w dniu 25 lutego 2021 r. Sieć krajowych punktów kontaktowych ds. transportu stale współpracuje z państwami członkowskimi w celu złagodzenia najpoważniejszych problemów, a Komisja nadal monitoruje sytuację.

Ponadto, biorąc pod uwagę konkluzje Rady z dnia 22 października 2020 r. , Komisja opracuje w 2021 r. plan awaryjny dla europejskiego sektora transportu towarowego, a doświadczenia zdobyte w związku z funkcjonowaniem koncepcji zielonych korytarzy będą stanowić solidną podstawę tych prac.”

 

Adam Dorywalski, Biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan