Komisja Europejska pomoże MŚP najbardziej dotkniętym kryzysem COVID-19
15 kwietnia 2020

Komisja Europejska pomoże MŚP najbardziej dotkniętym kryzysem COVID-19

W komunikacie z 13 marca Komisja Europejska zobowiązała się do natychmiastowego udzielenia pomocy najbardziej dotkniętym kryzysem COVID-19 MŚP, ze środkami pieniężnymi dostępnymi dla nich już w kwietniu.

W związku z tym 6 kwietnia Komisja Europejska odblokowała 1 mld EUR z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) , który posłuży jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), należącego do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Umożliwi to EFI udzielenie specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 000 europejskim MŚP i małym firmom o średniej kapitalizacji dotkniętym skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Jest to część pakietu środków ogłoszonego przez grupę EBI 16 marca , mającego na celu szybkie wsparcie dla europejskich MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

„1 mld EUR odblokowany z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowych COSME (LGF) i gwarancji MŚP InnovFin (SMEG) w programie „Horyzont 2020″ pozwala EFI udzielać pośrednikom finansowym gwarancji o wartości 2,2 mld euro, odblokowując 8 mld euro dostępnego finansowania.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli. Gwarancje będą oferowane za pośrednictwem EFI na rynku poprzez zaproszenie do wyrażenia zainteresowania kilkuset pośrednikom finansowym, w tym bankom i alternatywnym kredytodawcom. Kluczowymi cechami tych gwarancji będą:

  • Uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI;
  • Wyższe pokrycie ryzyka – do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50%);
  • Koncentracja na pożyczkach na kapitał obrotowy w całej UE;
  • Zezwolenie na bardziej elastyczne warunki, w tym odroczenie, zmianę terminu lub płatne dni wolne.

MŚP będą mogły składać wnioski bezpośrednio do swoich lokalnych banków i kredytodawców uczestniczących w programie, które zostaną wymienione na stronie www.access2finance.eu.

Konfederacja Lewiatan