Komitet Ekonomiczno-Społeczny zakończył kolejną kadencję
26 września 2020

Komitet Ekonomiczno-Społeczny zakończył kolejną kadencję

554 sesja plenarna EKES nie była łatwa. Kończyła kolejny 5-letni mandat, w trybie hybrydowym  (część członków w Brukseli, część on-line), co znacząco utrudnia normalne funkcjonowanie i debatę. A było o czym: 39 opinii do przegłosowania, podsumowanie kadencji z wystąpieniami online Ursuli van der Layen, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego David Sassoli i, na żywo, z wiceprzewodniczącą PE Klarą Dobrev.

 

Tym razem mniej było kurtuazji, a więcej deklaracji silniejszej współpracy i efektywniejszego dialogu, bo Unia w trudnym czasie tego bardzo potrzebuje. Priorytety się zmieniają, mimo trudnej sytuacji ambicje unijne rosną, jak choćby ta związana z szybszym ograniczaniem emisji CO2, a zmiana podejścia brytyjskiego rządu do porozumienia w sprawie Brexitu grozi kolejnymi napięciami i trudnościami.

W tych warunkach, mimo że sesja trwała 4 dni, pośpiech decydował o jakości debaty. Sprawozdawcy mieli 4 minuty na przedstawienie opinii, dyskutanci, po jednym z każdej grupy (pracodawców, związków zawodowych, ngo), po 2 minuty. Dość brutalnie przerywano dostęp do mikrofonu, by zmieścić się w czasie i przegłosować opinie.

Z 39 opinii, które są odpowiedzią na prośby PE, KE lub niemieckiej prezydencji, warto wspomnieć o kilku horyzontalnych: ECO/525 Covid-19: Zmiany do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów EFRR i Funduszu spójności, TEN/704 Bezpieczne wprowadzenie sieci 5G w UE, TEN/709: Przyszłość unijnego transportu lotniczego w czasie kryzysu związanego z koronawirusem i po nim, TEN/708 Europejska strategia w zakresie danych, INT/909 Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości, NAT/786 Europejska strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku, SOC/645 Godna praca w gospodarce platform, SOC/656 Program UE dla zdrowia, czy SOC/632 Godziwe płace minimalne w całej Europie.

Na zakończenie sesji, z inicjatywy Jacka Krawczyka, kończącego kadencję przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES, przyjęto przez aklamację rezolucję Komitetu popierającą działania społeczeństwa obywatelskiego Białorusi na rzecz demokracji i wolności obywatelskich i protestującą przeciw używaniu siły i przemocy przez białoruski reżim wobec sowich obywateli.
Pierwsza sesja plenarna nowego mandatu EKES 27-29 października 2020 r.

 

Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Członek EKES

 

Konfederacja Lewiatan