Kompetencje cyfrowe na wagę złota – relacja z konferencji Lewiatana
09 marca 2020

Kompetencje cyfrowe na wagę złota – relacja z konferencji Lewiatana

Potrzeby pracodawców i szkół branżowych były tematem zorganizowanej przez Lewiatana konferencji „Kształcenie w zawodach teleinformatycznych”.

Każda chcąca się dziś rozwijać firma musi zatrudniać pracowników z kompetencjami cyfrowymi. A to oznacza, że szkolnictwo zawodowe powinno jak najszybciej dostosować swoją ofertę i zapewnić przedsiębiorcom niezbędne do rozwoju kadry – powiedział Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan otwierając konferencję. Podkreślił, że branża ICT, generując już 6% polskiego PKB, stała się bardzo istotnym elementem polskiej gospodarki – W 2022 r. w tym sektorze będzie pracować już pół miliona osób, a to oznacza, że zmiany w systemie nauczania stają się palącą potrzebą – dodał.

Anna Wicha, Dyrektor Generalna Adecco Poland zauważyła, że w dziesiątce państw najwyżej ocenianych pod względem jakości kształcenia znajdują się aż 4 kraje skandynawskie. – Nie musimy wyważać drzwi, ale warto przyjrzeć się jak to robią inni. W Skandynawii obowiązuje model ciągłego kształcenia, obejmujący również nauczycieli. Sukces polega na tym, że aby skutecznie uczyć, trzeba nieustannie podnosić kwalifikacje kadry – stwierdziła. Zaznaczyła również, że aby system szkolenia był efektywniejszy, niezbędna jest poprawa komunikacji, rozumianej jako efektywne przekazywanie wiedzy, niezależnie czy osobiście, czy poprzez telekonferencje. – Jako reprezentantka Konfederacji Lewiatan, chcę również podkreślić, że środowisko polskiego biznesu zdecydowanie opowiada się za wzmocnieniem szkolnictwa branżowego wszystkimi możliwymi środkami – podkreśliła.

Sławomir Smugowski, Prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, zwrócił uwagę, że kształcenie zawodowe musi odejść od schematów i stać się bardziej elastyczne. Wąskie specjalizacje nie przystają już do oczekiwań pracodawców, a pożądani specjaliści to tacy, którzy posiadają kompetencje w kilku obszarach i na ich styku.

Krzysztof Dzięgielewski, Dyrektor marketingu LoVo S.A. zaznaczył, że oprócz samych kwalifikacji zawodowych, o wartości absolwenta decydują również umiejętności miękkie – takie jak wyobraźnia, kreatywność, umiejętność wyszukiwania i analizy informacji, rozwijania swoich pasji. – Potrzebujemy pracowników, których nie trzeba prowadzić za rękę, którzy będą w stanie sami coś stworzyć, a nie jedynie odtwórczo realizować swoje obowiązki – powiedział.

Z kolei dr Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych podkreślił znaczenie otwartości firm na uczniów, w których upatrują swoich przyszłych pracowników. – To nie jest trudne, ale potrzebne jest zaangażowanie. Formy takie jak mentoring, regularne spotkania w firmie, dni otwarte pozwalają inspirować młodych ludzi, zachęcać ich do rozwoju i pracy. W Polsce są już firmy, które to robią i widać pierwsze pozytywne efekty takich inicjatyw.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu: „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej” i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym efektem projektu są modelowe programy praktycznej nauki oraz zasady zapewniania jakości kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik programista oraz rekomendacje dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego dla tego sektora.

Konfederacja Lewiatan