Kompetencje ministrów ważne dla przedsiębiorców. Więcej władzy dla resortu rozwoju
27 lutego 2020

Kompetencje ministrów ważne dla przedsiębiorców. Więcej władzy dla resortu rozwoju

• 29 lutego br. wchodzi w życie ustawa o działach administracji rządowej, która dostosowuje strukturę administracji do nowych zadań.
• Najważniejszą zmianą jest wyodrębnienie dwóch nowych działów: klimatu i aktywów państwowych oraz wzmocnienie pozycji ministra rozwoju w zakresie koordynowania polityki gospodarczej.
• Konfederacja Lewiatan zebrała kompetencje gospodarcze poszczególnych ministrów istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzają wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu poszczególnych resortów, tworząc nowe działy oraz określając na nowo zakres kompetencji już istniejących działów administracji. Jest to akt prawny, który co do zasady porządkuje funkcjonowanie administracji na poziomie centralnym, precyzując kompetencje poszczególnych ministrów.

– Ustawa wzmacnia pozycję Jadwigi Emilewicz, szefowej resortu rozwoju, dając jej wpływ na energetykę odnawialną, w zakresie rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej. W tym zakresie konieczne będzie współdziałanie z ministrem klimatu, który zajmie się OZE. Do jego zadań będzie należało upowszechnianie, rozwój i promocja wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz transportu (elektromobilość) – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W Ministerstwie Klimatu funkcjonuje już pełnomocnik rządu ds. OZE, który ma się zajmować m.in. wykorzystaniem OZE, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej. Jednocześnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych ma zostać powołany pełnomocnik ds. morskiej energetyki wiatrowej. Kompetencje w zakresie OZE są podzielone pomiędzy wielu ministrów, co nie będzie ułatwiało pracy, a na pewno będzie wymagało współpracy i koordynacji.

Minister Klimatu będzie odpowiedzialny za gospodarkę odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. Z kolei Ministerstwo Rozwoju będzie odpowiedzialne za transformację do gospodarki obiegu zamkniętego. W tym przypadku konieczne będzie współdziałanie między tymi resortami.

Pobierz przewodnik:

Kompetencje ministrów istotne z punktu widzenia przedsiębiorców

Kompetencje ministrów istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, wersja angielska

Konfederacja Lewiatan