Konfederacja Lewiatan w Parlamencie Europejskim apeluje o zapewnienie firmom wykwalifikowanych pracowników i wzmocnienie dialogu społecznego
20 lutego 2020

Konfederacja Lewiatan w Parlamencie Europejskim apeluje o zapewnienie firmom wykwalifikowanych pracowników i wzmocnienie dialogu społecznego

W Parlamencie Europejskim dyskutowaliśmy o tym jak stworzyć w Unii Europejskiej najlepsze warunki do pracy i prowadzenia biznesu. Na pierwszym miejscu wymieniano zapewnienie firmom i pracownikom dostępu do odpowiednich kompetencji i umiejętności poprzez stworzenie systemu, który będzie w stanie na bieżąco i elastycznie odpowiadać na zmienne potrzeby gospodarki. Manuela Geleng, Dyrektorka ds. Kompetencji w Dyrekcji Genereralnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, zapowiedziała na 19 marca publikacje tzw, „Skills Action Plan”, na który złożą się: indywidualne konta szkoleniowe; kompleksowa informacja o kompetencjach potrzebnych na rynku teraz i w przyszłości; rozpoznawanie i walidacja efektów uczenia; modernizacja szkolnictwa zawodowego i szkoleń, w kierunku bardziej zielonego, cyfrowego i zrównoważonego płciowo uczenia.

Dzięki uprzejmości europosła Jarosława Dudy, 19 lutego br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja o priorytetach biznesu w sprawach społecznych pt. „Europe as the best place to work and conduct business. Priorities for the new EU cycle in the fields of employment and social affairs”. Współorganizatorem konferencji była Konfederacja Lewiatan razem z organizacjami pracodawców z Norwegii (NHO), Danii (DA), Szwecji (SN) i Niemiec (BDA). W konferencji uczestniczyli Manuela Geleng (Komisja Europejska, Dyrektor Działu ds. Umiejętności w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia), Anne Louise Aartun Bye (Dyrektor Generalna NHO), Esther Lynch (Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych), Marianne Vind (duńska europosłanka z frakcji socjalistów, członkini Komisji ds. Zatrudnienia w Parlamencie), Caroline Soder (Dyrektor Zarządzający szwedzkim funduszem pracowniczym) i Grzegorz Baczewski (Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan). Rozmowę moderował Arne Franke, Dyrektor biura BDA w Brukseli.

Konferencję uroczyście otworzył europoseł Jarosław Duda i Manuela Geleng z Komisji Europejskiej, która zwróciła uwagę na to, że obecnie prawie 95% prac wymaga umiejętności cyfrowych, a ok. 40% pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co jest główną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego. „Potrzebujemy nowego bodźca w zakresie umiejętności ze względu na zieloną transformacją i zmiany technologiczne. W tym celu zaangażować trzeba zarówno środki publiczne jak i prywatne. Jednak pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów – należy usprawnić system edukacji i lepiej powiązać go z rynkiem pracy, a także wzmocnić atrakcyjność kształcenia zawodowego, które ewidentnie traci prestiż w Europie. W związku z tym 19 marca br. Komisja przedstawi zmodyfikowaną agendę na rzecz umiejętności. Kwestia kompetencji jest wyzwaniem, któremu możemy sprostać jedynie działając razem na poziomie UE.” – stwierdziła Geleng.

Następnie wspólne priorytety pięciu federacji pracodawców, tj. Konfederacji Lewiatan, NHO, DA, BDA i SN skierowane do Komisji Europejskiej przedstawiła Aartun Bye z NHO, która zwróciła uwagę, że kluczowe jest wzmocnienie Semestru Europejskiego, zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników oraz wzmocnienie roli partnerów społecznych i dialogu społecznego na poziomie UE.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi, Grzegorz Baczewski zwrócił uwagę na to, że wzrost gospodarczy i poprawa warunków socjalnych muszą iść ramię w ramię, czego bardzo dobrym przykładem jest sukces gospodarczy Polski na przestrzeni ostatnich 30 lat, w której średnie zarobki oraz płaca minimalna wzrosły znacząco. Dlatego właśnie nie można zapominać, że jeżeli chcemy podnosić standardy socjalne, to trzeba w pierwszej kolejności zadbać o dobrą atmosferę i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, należy wzmacniać dialog społeczny na poziomie zarówno krajowym jak i UE pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Jeśli bowiem funkcjonuje on sprawnie, a obie strony darzą się wzajemnym zaufaniem, wówczas możliwe jest wypracowanie bardzo dobrych rozwiązań legislacyjnych. Przykładowo w Polsce udało się opracować wspólnie przez związki zawodowe i pracodawców, w tym Konfederację Lewiatan, propozycję dot. minimalnej płacy za godzinę. Dlatego tak ważne byłoby ze strony Komisji Europejskiej wspieranie dialogu społecznego i to zarówno finansowo, jak i poprzez przeprowadzanie częstszych konsultacji społecznych np. w ramach Semestru Europejskiego. „Komisja Europejska przyjeżdża 2 razy w roku do państw członkowskich, aby konsultować zarówno z rządem jak i partnerami społecznymi zalecenia dla poszczególnych krajów dot. reform. Uważam, że mamy bardzo dużo wiedzy i informacji do przekazania Komisji i takie wizyty powinny odbywać się częściej” – stwierdził Grzegorz Baczewski.

Esther Lynch, która reprezentowała związki zawodowe na konferencji, zgodziła się ze swoimi przedmówcami, że kluczowe jest odbudowanie zaufania między partnerami społecznymi i dalsze wzmacnianie dialogu społecznego. Zwróciła także uwagę na to, że propozycja nowej Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dot. płacy minimalnej jest jej zdaniem słuszna, ale jest to zaledwie mały fragment problemu z jakim mamy do czynienia: „Musimy pomyśleć o tym w jaki sposób naprawić całą gospodarkę, podnieść jej innowacyjność przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej redystrybucji”.

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE Konfederacji Lewiatan stwierdził: „Ta konferencja pokazała nam jak ważny jest europejski dialog społeczny i dyskusja między przedstawicielami pracodawców, pracowników, urzędnikami reprezentującymi instytucje UE i politykami. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wspólnie wypracować skuteczne rozwiązania, które zapewnią dobre warunki do pracy i prowadzenia biznesu w UE. Dlatego można ubolewać nad tym, że dialog społeczny odbywa się przede wszystkim nadal w obrębie państw członkowskich, a ten na poziomie całej UE jest ciągle w fazie raczkującej. Biorąc pod uwagę jak bardzo gospodarki państw członkowskich UE są od siebie współzależne, co jest konsekwencją globalizacji i jednolitego rynku, musimy wyciągnąć lekcje z najlepszych praktyk i znacząco wzmocnić europejski dialog społeczny”.

Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Kinga Grafa podsumowując dyskusję po konferencji zwróciła uwagę, że: „Brak odpowiednich kompetencji jest już teraz jedną z największych przeszkód dla wzrostu w Europie. W dobie tworzenia Zielonego Ładu i rewolucji cyfrowej, pojawia się zapotrzebowanie na nowe zestawy umiejętności. Wyjątkowego znaczenia nabiera także kwestia przekwalifikowania pracowników i uczenia się przez całe życie. Podczas naszej konferencji w Parlamencie Europejskim, zaapelowaliśmy do Komisji Europejskiej o właściwe zaadresowanie tych wyzwań w ramach unijnego programu na rzecz umiejętności, który poznamy 19 marca.”.

Tutaj można przeczytać dwustronicowy dokument, w którym znajdują się priorytety biznesowe Konfederacji Lewiatan, NHO, DA, BDA i SN skierowane do Komisji Europejskiej (materiał w języku angielskim).

Konfederacja Lewiatan

Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan, biuro w Brukseli