Konferencja Prezydentów BusinessEurope w Budapeszcie
28 czerwca 2024

Konferencja Prezydentów BusinessEurope w Budapeszcie

Prezydenci federacji BusinessEurope spotkali się w stolicy Węgier, aby przekazać postulaty biznesu na rozpoczynającą się w lipcu węgierską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Lepsze stanowienie prawa, wzmocnienie unijnego rynku wewnętrznego i przyjęcie ambitnej polityki przemysłowej – to tylko niektóre z priorytetów, które znalazły się w deklaracji budapesztańskiej podpisanej przez szefów europejskich organizacji biznesu.

W dniach 27-28 czerwca odbyła się konferencja prezydentów BusinessEurope (CoPres) w Budapeszcie. Reprezentanci federacji członkowskich przekazali rządowi węgierskiemu priorytety biznesu na nadchodzącą prezydencję Węgier w Radzie Unii Europejskiej. W podpisanej deklaracji budapesztańskiej podkreślono konieczność stworzenia nowego ładu na rzecz konkurencyjności, podjęcia konkretnych działań w celu wzmocnienia jednolitego rynku UE, a także zwiększenia otwartej autonomii strategicznej UE. W deklaracji federacje BusinessEurope podkreśliły również silne wsparcie dla Ukrainy.

Wśród głównych postulatów znalazły się następujące priorytety:

 1. Lepsze stanowienie prawa w dobrze zintegrowanym jednolitym rynku UE:
 • usunięcie barier w swobodnym przepływie towarów, usług, kapitału i danych,
 • poprawa egzekwowania przepisów w UE w celu uniknięcia nierównej implementacji w krajach członkowskich,
 • zmniejszenie wymogów sprawozdawczych dla firm o 25% i dalsze adresowanie problemu obciążeń regulacyjnych,
 • zapewnienie, że pomoc publiczna jest dobrze ukierunkowana, ograniczona czasowo i starannie monitorowana, aby uniknąć nierównej konkurencji w UE.
 1. Otwartość strategiczna bez izolacji:
 • utrzymanie otwartości w handlu poprzez wdrażanie podpisanych już umów handlowych i dążenie do podpisania nowych,
 • wdrożenie środków bezpieczeństwa gospodarczego, które pozwolą uniknąć negatywnego wpływu na konkurencyjność, jednocześnie adresując ryzyka dla UE,
 • wzmocnienie współpracy z kluczowymi partnerami, takimi jak USA, oraz przywrócenie równowagi w relacjach z Chinami w celu ochrony interesów europejskich przedsiębiorstw,
 • zapewnienie, że europejski przemysł obronny ma dostęp do niezbędnego finansowania, aby przyspieszyć rozwój zdolności produkcyjnych, które wesprą Ukrainę i wzmocnią europejskie bezpieczeństwo.
 1. Ambitna strategia przemysłowa dla odpornej przyszłości:
 • zaadresowanie problemu różnicy w kosztach energii pomiędzy UE a krajami trzecimi i optymalizacja warunków inwestycyjnych w niskoemisyjną i odnawialną energię,
 • uproszczenie procesów wydawania zezwoleń przemysłowych,
 • rozwój Unii Rynków Kapitałowych i Bankowych,
 • wspieranie innowacji poprzez tworzenie otoczenia regulacyjnego sprzyjającego ich rozwojowi,
 • zabezpieczenie łańcuchów dostaw surowców krytycznych i zwiększenie odporności gospodarczej Europy,
 • wdrażanie zrównoważonych polityk społecznych, które odpowiedzą na problem niedoborów siły roboczej i niedopasowania umiejętności, respektując kompetencje państw członkowskich i skupiając się na edukacji i szkoleniach.

Nadszedł czas, aby tchnąć życie w nowy ład na rzecz konkurencyjności, który sprawi, że Unia Europejska nadal będzie domem dla firm odnoszących sukcesy, tworzących wysokiej jakości miejsca pracy w ramach udanej gospodarczo transformacji ekologicznej i cyfrowej. Będzie wymagało to zmian w politykach UE, które powinny uwzględnić następujące priorytety: zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w ramach dobrze zintegrowanego jednolitego rynku, stworzenie otwartej autonomii strategicznej UE oraz przyjęcie ambitnej strategii przemysłowej uzupełniającej Zielony Ład i obejmującej strukturalne rozwiązanie problemu różnicy w kosztach energii między UE a naszymi głównymi konkurentami. – podkreślił prezydent BusinessEurope, Fredrik Persson.

fot. Sandor Palota

Prezydenci europejskich organizacji biznesu spotkali się również z Tamásem Sulyokiem, prezydentem Węgier, a także z Màrtonem Nagy, węgierskim ministrem gospodarki. Gościem specjalnym wydarzenia był Enrico Letta, autor raportu na temat przyszłości jednolitego rynku przygotowanego na zlecenie Rady Europejskiej.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w CoPres wzięli udział Maciej Witucki, prezydent KL oraz Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich.

Z pełną treścią deklaracji można zapoznać się tutaj.