Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
28 czerwca 2021

Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

18 czerwca  2021 roku rozpoczęły się konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu programu.

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
 • poprawę bezpieczeństwa transportu
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

 

Proponowany układ priorytetów programu  oraz alokacje (EURO) wygląda następująco:

 • Energetyka i środowisko: 3 660 000 000 + 5 129 000 000
 • Transport miejski: 1 750 000 000
 • Transport: 6 549 000 000 + 6 291 000 000
 • Zdrowie: 700 000 000
 • Kultura: 700 000 000

 

Konfederacja Lewiatana rozpoczyna prace nad przygotowanie swojej oceny projektu. Zapraszamy firmy członkowskie oraz organizacje regionalne i branżowe zrzeszone w Konfederacji do przekazywania nam uwag, komentarzy i propozycji, wraz z ich uzasadnieniem.

 • Żeby ułatwić porównanie i zestawienie tych uwag, prosimy o korzystanie z załączonego formularza.
 • Uwagi  proszę wysyłać na adres recepcja@konfederacjalewiatan.pl, w tytule wiadomości wpisując FENIKS 2021-2027.
 • Uwagi zbieramy do 7 lipca 2021 roku. Ten termin jest krótszy niż termin zakończenia konsultacji, ponieważ w oparciu o uwagi firm członkowskich oraz o analizę ekspertów Konfederacji przygotujemy opinię na temat projektu Programu, którą przekażemy do Ministerstwa, w terminie zakończenia konsultacji.

 

Uwagi możecie Państwo przekazywać również bezpośrednio do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w imieniu swoich firm, przez formularz do 18 lipca 2021 roku.

 

Konfederacja Lewiatan