Kontrowersyjny projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
23 lutego 2021

Kontrowersyjny projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wzbudza wiele kontrowersji dotyczących, m.in. powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, arbitralnego przydziału częstotliwości, czy braku konsultacji i uzgodnień zaproponowanych rozwiązań – podkreślali uczestnicy warsztatu „Krajowy system cyberbezpieczeństwa: wpływ na gospodarkę i cyfrowy rozwój Polski”, którego organizatorem była Konfederacja Lewiatan.

– Najbardziej niepokoi nas propozycja powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, którym ma być spółka skarbu państwa – nie wyłaniana w drodze konkursu. Nie wiemy dlaczego powstaje ten podmiot i jaką będzie pełnić rolę. Wątpliwości wzbudza również propozycja arbitralnego przydziału częstotliwości dla operatorów telekomunikacyjnych. Państwo miałoby pełnić rolę rozgrywającego na rynku łamiąc przy tym zasady konkurencji. Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych przepisów. Pominięcie ich wpłynie na niską jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej – ostrzegała dr Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan.

Na pogarszającą się jakość tworzonego prawa zwrócił uwagę dr hab. Grzegorz Makowski, socjolog, ekspert forum idei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

– Mamy do czynienia z nadprodukcją prawa i niedostateczną jego konsumpcją przez obywateli, przedsiębiorców. Prawo traci prestiż i siłę oddziaływania, jego jakość się pogarsza. Ludzie przestają go przestrzegać. Jednocześnie prawo, mimo że wadliwe, nie przestaje być dla władzy instrumentem oddziaływania politycznego. Mamy do czynienia z biegunką legislacyjną, parlament przestał być miejscem debaty o prawie, a zamienił się w maszynkę do głosowania. Proces legislacyjny się degeneruje, zaniechano jakichkolwiek reform systemu stanowienia prawa, dialog społeczny i obywatelski są w stanie uwiądu. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest tego najlepszym przykładem powiedział Grzegorz Makowski.

Uczestniczący w warsztacie Jan Grabiec, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przyznał, że rzeczywiście mamy do czynienia z uchwalaniem ustaw niskiej jakości, które po kilku tygodniach trzeba nowelizować. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku przepisów dotyczących funkcjonowania, np. rynku telekomunikacyjnego.

– Nie wiemy w jakim kształcie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafi do Sejmu, tym bardziej że konsultacje były niewystarczające. Obawiamy się powołania operatora sieci komunikacji strategicznej i arbitralnego przydziału częstotliwości. Nowe przepisy mogą naruszyć równowagę rynkową, co będzie miało negatywny wpływ na konsumentów. Osłabienie rynku telekomunikacyjnego może ograniczyć inwestycje i innowacyjność, odbije się na jakości usług i spowoduje wzrost cen – podkreślił Jan Grabiec.

Zdaniem Witolda Drożdża, członka zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska przepisy, które mają wpływ na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych powinny powstawać w sposób transparentny, przejrzysty i uwzględniający udział zainteresowanych na różnych etapach konsultacji.
– Potrzebujemy stabilnych, przewidywalnych ram prawnych dla naszej działalności, nie wystarczą nam tylko deklaracje przedstawicieli rządu. Dla nas priorytetem jest teraz wdrażanie sieci 5G. Chcemy rozwijać nowe sieci oraz inwestować w nowoczesne, wysokiej jakości usługi dla naszych klientów. Pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie zapewnić funkcjonowanie sieci nawet w tak trudnych warunkach. Mamy nadzieję, że nowe przepisy będą jeszcze z nami konsultowane – powiedział Witold Drożdż.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, zauważył, że przygotowywana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będzie miała wielki wpływ na rynek telekomunikacyjny, ale i całą gospodarkę.

– Niezwykle ważne jest, aby została dobrze przygotowana, bo zawiera wiele nowych przepisów, które powinny być poddane ponownym konsultacjom społecznym. Z tego powodu skierowaliśmy projekt ustawy do Rady Dialogu Społecznego. Dla nas dialog społeczny i wypracowanie najlepszych rozwiązań są absolutnym priorytetem – dodał Maciej Witucki.

Konfederacja Lewiatan