Korekta CIT korzystna dla firm, ale wymaga uzupełnienia
14 lipca 2022

Korekta CIT korzystna dla firm, ale wymaga uzupełnienia

Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są potrzebne, eliminują wiele błędów i niepotrzebnych rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Wymagają jednak korekt, które pozwolą uniknąć problemów ze stosowaniem przepisów po ich wejściu w życie. Ponadto nie uwzględniają wszystkich postulatów przedsiębiorców – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

– Mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów uwzględni je w trakcie konsultacji społecznych. Proponowane zawieszenie obowiązywania w 2022 r. przepisów o podatku minimalnym jest konieczne, ponieważ przepisy nie spełniają standardu przyzwoitej legislacji, budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. Określenie podstawy opodatkowania tym podatkiem sprawia ogromne problemy, a w wielu przypadkach w ogóle nie jest możliwe. Ponadto przedstawiona w projekcie modyfikacja przepisów pozwoli na pewne uproszczenie w sposobie obliczania tego podatku i wyłączenie części podatników, tj. firm będących małymi podatnikami CIT z przychodami do 2 mln euro, firm komunalnych i szpitali.  Nie zmienia to jednak faktu, że dalej będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw (z przychodami do 50 mln euro), które muszą się zmagać z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, wojną w Ukrainie oraz wieloma innymi negatywnymi zjawiskami w gospodarce. Tym bardziej, że w ramach korekty przepisów proponuje się podniesienie progu rentowności firm z 1 do 2%, co spowoduje, że więcej podmiotów będzie zobowiązanych do zapłaty podatku minimalnego, albo do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z samym monitorowaniem ewentualnego obowiązku jego zapłaty – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzając ten podatek przyjęto ułomne założenie, że jeżeli firma nie wpłaca do budżetu państwa odpowiednio wysokiego CIT, to zapewne jest to wynikiem stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, i w praktyce obejmuje też firmy, które nigdy żadnej optymalizacji nie stosowały. Dlatego podatek ten należy uchylić.

Lewiatan pozytywnie ocenia proponowane uproszczenia w zakresie poboru podatku u źródła, tj. uelastycznienie zasad składania oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania tego mechanizmu. Proponowane uproszczenie powinno obowiązywać wstecznie, tj. od 1 stycznia 2022 r., a nie jak zaproponowano w projekcie od 1 stycznia 2023 r., ponieważ w takim przypadku nie rozwiąże problemów i wątpliwości związanych ze składaniem oświadczenia, które wystąpiły w 2022 r.

– Na poparcie zasługują liczne zmiany mające na celu uporządkowanie i uproszczenie przepisów o cenach transferowych oraz podniesienie limitów dla transakcji objętych dokumentowaniem. Korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców będą także zmiany w zakresie estońskiego CIT-u oraz uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie z uwagi na liczne wątpliwości związane z szerokim katalogiem przesłanek uznania kosztów za ukrytą dywidendę – dodaje Przemysław Pruszyński.

W propozycjach Ministerstwa Finansów zabrakło natomiast powrotu do neutralnej podatkowo wymiany udziałów w przypadku połączeń oraz podziałów spółek. Wciąż wymiana udziałów będzie neutralna podatkowo wyłącznie w przypadku pierwszej reorganizacji firmy. Taka sytuacja jest bardzo szkodliwa dla rozwoju firm. Restrukturyzacje  są naturalnym elementem prowadzenia biznesu,  umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały, są wstrzymywane ze względów finansowych. Jest to bardzo niepożądana sytuacja stojąca w sprzeczności z deklaracjami rządu o potrzebie budowania dużych i silnych przedsiębiorstw, mających potencjał do rozwoju i konkurowania na rynkach zagranicznych. Uwzględniając negatywne skutki tych przepisów  dla rozwoju przedsiębiorstw i co za tym idzie całej gospodarki pracodawcy liczą, że jeszcze w ramach tego pakietu zmian w CIT zostaną uchylone.

Konfederacja Lewiatan