Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana
23 sierpnia 2023

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2023 r. znak sprawy PT7.8100.7.2023 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/326/153/ASW/2023

Pobierz