Krajowe Plany Odbudowy – relacja z konferencji
18 stycznia 2021

Krajowe Plany Odbudowy – relacja z konferencji

14 stycznia odbyła się konferencja online zorganizowana przez Business and Science Poland poświęcona realizacji Krajowych Planów Odbudowy (KPO), w której udział brali Kinga Grafa, Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli. Wśród rozmówców byli Jacek Truszczyński z Komisji Europejskiej oraz Magdalena Załęska ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

17 września Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat określający wytyczne dotyczące przygotowywania KPO w ramach Funduszu Odbudowy, w którym zachęca rządy krajowe do przedkładania KE wstępnych projektów. Dla Komisji najważniejsze są trzy kwestie: czy zaproponowane projekty przyczyniają się do skutecznego rozwiązywania problemów określonych w rekomendacjach dla poszczególnych krajów w ramach Semestru Europejskiego (jest to tzw. zarządzanie gospodarcze na poziomie UE wprowadzone po kryzysach z 2008 i 2010 r.), czy zawierają środki, które skutecznie przyczynią się do zielonej i cyfrowej transformacji oraz czy przyczynią się do wzmocnienia wzrostu, tworzenia miejsc pracy oraz odporności gospodarczej i społecznej państw członkowskich. Każdy KPO będzie musiał być przynajmniej w 37% przeznaczony na projekty dotyczące klimatu i w 20% na cyfryzację.

„Jako Konfederacja Lewiatan jesteśmy aktywnym uczestnikiem przygotowywania KPO. Firmy chcą wpisać się w zieloną i cyfrową transformację i jak najlepiej skorzystać z funduszy w ramach WRF i RRF. Mamy nadzieję, że polski plan odbudowy dostarczy prawdziwego impulsu rozwojowego.” – mówi Kinga Grafa, Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

„Państwa członkowskie mają czas do końca kwietnia, aby przedstawić już oficjalne KPO Komisji Europejskiej, która będzie je recenzować. Następnie KPO muszą zostać zatwierdzone przez Radę UE. Państwa członkowskie sporządzając KPO powinny przeprowadzić liczne konsultacje ze środowiskami biznesowymi oraz samorządami.” – dodaje Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli.

 

Konfederacja Lewiatan