Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 2022 – stanowisko Lewiatana
10 lutego 2022

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia 2022 – stanowisko Lewiatana

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia, mimo iż w nazwie ma „plan działań’ jest bardziej dokumentem analitycznym, opisującym inne dokumenty na poziomie krajowym i unijnym, przytaczającym wyniki badań stanowiących poparcie określonych tez. Od dokumentu o charakterze planu działań w większym stopniu oczekiwalibyśmy właśnie opisu tychże działań wraz z uzasadnieniem jak te działania mają się przełożyć na realizację zakładanych celów. Tak otrzymujemy intersujący, ale głownie o analitycznych walorach dokument, pozbawiony przejrzystej struktury celów i przypisanych im działań, harmonogramu, wyliczeń. Być może krótki okres obowiązywania KPDZ jest czynnikiem, który zniechęca do wskazywania długoterminowych strategii.

KL/43/24/MF/2022

Pobierz stanowisko