Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy
10 listopada 2021

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

W nawiązaniu do kolejnego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, datowanego 12 października 2021 roku, przedstawiamy stanowisko Lewiatana i zwracamy się z apelem o podjęcie działań zapewniających zgodność Projektu z przepisami prawa. Jednocześnie wskazujemy, iż Projekt może wpłynąć negatywnie na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej w sprawach gospodarczych z powodów szeroko opisanych w dalszej części pisma, które to sprowadzają się do dyskryminacyjnego traktowania podmiotów spoza terytorium Polski.

Konfederacja Lewiatan, KL/417/286/AM/2021

Pobierz stanowisko