Kryteria oceny inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – uwagi Lewiatana
16 lutego 2023

Kryteria oceny inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – uwagi Lewiatana

W związku z zaproszeniem do udziału w konsultacjach kryteriów przygotowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych na potrzeby oceny przedsięwzięć zgłoszonych do wsparcia ze środków KPO w ramach inwestycji A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi.

KL/78/30/ET/2023

Pobierz pismo