Lewiatan apeluje o przywrócenie autentycznego  dialogu społecznego
05 grudnia 2023

Lewiatan apeluje o przywrócenie autentycznego dialogu społecznego

Jednym z priorytetów odbudowy demokratycznych mechanizmów zarządzania publicznego, stanowiących standard w demokracjach europejskich, musi być przywrócenie autentycznego i odpowiedzialnego dialogu społecznego – apeluje Lewiatan.

– Mimo wielu deklaracji rządu PiS, w ostatnich latach, dialog sprowadzono do działań fasadowych, a aktywność partnerów społecznych w zakresie formułowania postulatów i opinii bardzo rzadko brana była pod uwagę przez rząd – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

– Efektem zapaści dialogu było radykalne pogorszenie jakości prawa a najbardziej spektakularną porażką ograniczenie procesu konsultacji.  Pracodawcy zaskakiwani byli projektami regulacji, mieli trudności z implementacją i wdrożeniem zmian w prawie.  Utrwalało się też poczucie przyjmowania rozwiązań niesprawiedliwych i szkodzących gospodarce. Te zjawiska łącznie z paraliżem systemu sądownictwa bezpośrednio oddziaływały na ograniczenie zasad praworządności. Zmiany w zakresie reprezentatywności po stronie pracodawców, objęcie projektów poselskich obowiązkiem konsultacji oraz wzmocnienie instytucjonalne Rady Dialogu Społecznego (organizacyjne i finansowe)  są warunkiem poprawy sytuacji – wylicza prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz dialogu społecznego.

Są przesłanki do pilnych i efektywnych działań. Formalnie od 20 października br. przewodnictwo w RDS objęła strona rządowa. Dobra i mocna reprezentacja nowego rządu, przy wypracowanym przez partnerów społecznych w znacznym zakresie projekcie nowelizacji ustawy o RDS oraz wzmocnienia kryteriów reprezentatywności, zwłaszcza środowiska przedsiębiorców, daje szanse na szybki reset. Biorąc pod uwagę wiele problemów społecznych i gospodarczych, przed którymi stanie nowy rząd, przywrócenie demokratycznych zasad stanowienia prawa oraz włączenie partnerów społecznych w mechanizmy wypracowania nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej i gospodarczej są warunkiem przywracania normalności w relacjach z władzą i wpływem partnerów społecznych na kształtowanie polityk publicznych.

Kluczem do sukcesu może być desygnowanie na funkcję przewodniczącego RDS po stronie rządowej, osoby o mocnej pozycji, np. odpowiedzialnej za obszar polityki gospodarczej i rozwoju. Perspektywa związkowa pewnie koncentruje się na problemach polityki społecznej i pracy, ale doskonale wiemy, że bez silnej gospodarki, wysokiego zatrudnienia i dobrych płac trudno tworzyć dobrą politykę społeczną.

Pewne jest jedno dialog społeczny może być mechanizmem szybkiego przywracania normalności i demokratyzacji procesów decyzyjnych

 

Konfederacja Lewiatan