Lewiatan apeluje o zawarcie paktu społecznego
21 grudnia 2020

Lewiatan apeluje o zawarcie paktu społecznego

• Gospodarka i firmy potrzebują nadzwyczajnych rozwiązań gospodarczych i społecznych, które ograniczą skutki pandemii, a równocześnie pozwolą gospodarce na transformację i szybki powrót na ścieżkę rozwoju po pandemii.
• Zarząd i Rada Główna Konfederacji Lewiatan apelują o prace nad paktem społecznym między rządem i partnerami społecznymi, który pozwoli na ratowanie firm, efektywne wykorzystanie Krajowego Planu Odbudowy oraz naprawę finansów publicznych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan kluczowe są działania w trzech obszarach:
– ratowanie firm, którym na skutek pandemii grozi upadłość, ale mają szanse przetrwania i rozwoju;
– wykorzystanie Krajowego Panu Odbudowy jako najważniejszego instrumentu przekształcenia gospodarki zgodnie z unijnym programem zielonego ładu i cyfryzacji, wspieranego przez unijne fundusze;
– przygotowanie programu odbudowy finansów publicznych, by powrócić do racjonalnej równowagi.

Wszystkie te kwestie wymagają porozumienia rządu i partnerów społecznych, a najlepszą płaszczyzną do jego wypracowania jest Rada Dialogu Społecznego. Jednocześnie utrzymanie obecnego poziomu życia i stworzenie szans na dalszą poprawę i rozwój społeczny wymaga przede wszystkim inwestycji w gospodarkę, utrzymanie miejsc pracy i zdolności do generowania dochodu narodowego. To oznacza więcej odpowiedzialności po stronie rządu i zdolność do kompromisów po stronie partnerów społecznych – przedsiębiorców i związków zawodowych.

– Polska potrzebuje śmiałego i mądrego programu gospodarczego, który pozwoli rozwijać się w takim tempie, żeby spłacać zadłużenie i budować trwałe podstawy wzrostu. Musimy mądrze i racjonalnie wykorzystać znaczące środki finansowe płynące z UE do zbudowania gospodarczych przewag na dziesięciolecia, bo to szansa na jakościowy i technologiczny przełom w naszej gospodarce. Tylko taki kształt paktu społecznego, który zagwarantuje rozwój może być korzystny dla wszystkich stron dialogu społecznego, a dla kraju i obywateli oznaczać będzie szybki powrót do normalności we wszystkich jej wymiarach – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan