Lewiatan chce, aby małe sklepy używały kas rejestrujących w postaci aplikacji
14 maja 2020

Lewiatan chce, aby małe sklepy używały kas rejestrujących w postaci aplikacji

• Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła decyzję ministra finansów o umożliwieniu korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania (aplikacji) także firmom z branży hotelarskiej i gastronomicznej.
• Apeluje jednak, aby taką możliwość stworzyć również przedsiębiorcom prowadzącym małe placówki handlowe.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące rozporządzenia ministra finansów odnoszącego się do grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

– Celem wprowadzenia takich kas jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT, zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, ułatwienie dokonywania rozliczeń oraz zmniejszenie kosztów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Z tego względu uzasadnione jest objęcie takim obowiązkiem również podatników prowadzących małe placówki handlowe – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Z perspektywy podatników prowadzących małe placówki handlowe, z których większość stanowią mikro- i mali przedsiębiorcy szeroka dostępność rozwiązań wirtualnych, związana z relatywnie niskim kosztem ich wdrożenia, przy jednakowym poziomie bezpieczeństwa danych, zmniejszy ryzyko powstania szarej strefy i sprzyjać będzie szczelności systemu poboru VAT. Zwiększy również atrakcyjność rozwiązań online i będzie zachętą do szybszego przejścia na kasy z dostępem do Centralnego Repozytorium Kas. Wyeliminuje take barierę ekonomiczną, jaką może się okazać konieczność zakupu fizycznej kasy rejestrującej online dla części podatników z branży handlowej

Nie bez znaczenia jest również fakt, że ekonomiczne skutki wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego będą szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców z branży handlowej w związku z nałożonymi na nich ograniczeniami w prowadzeniu działalności i podwyższonymi rygorami bezpieczeństwa, które negatywnie wpływają na poziom osiąganych dochodów.

– Umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym małe placówki handlowe korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania pozwoli istotnie zmniejszyć nakłady finansowe związane z prowadzoną działalnością, co jest proporcjonalnie mniejszym obciążeniem, uwzględniającym radykalne pogorszenie sytuacji tego sektora gospodarki wywołane pandemią COVID-19 – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan