Lewiatan i TLP wspólnie na rzecz sektora transportu
08 kwietnia 2020

Lewiatan i TLP wspólnie na rzecz sektora transportu

Konfederacja Lewiatan i TLP wspólnie pracowały nad stanowiskiem BusinessEurope – największej organizacji biznesowej w Brukseli. W jej skład wchodzą federacje pracodawców z poszczególnych europejskich krajów.

W związku z trwającą epidemią spowodowaną COVID-19 BusinessEurope uważa, że ​​niezwykle ważne jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów i funkcjonowania łańcuchów dostaw w całej UE. Ludzie i firmy polegają na terminowej dostawie towarów, w tym podstawowych potrzeb, takich jak żywność i zaopatrzenie medyczne. Aby zabezpieczyć te ściśle powiązane łańcuchy logistyczne, transport musi nadal działać tak płynnie, jak to możliwe. BusinessEurope z dużym zadowoleniem przyjmuje wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania granicami oraz praktyczne wytyczne dotyczące wdrażania zielonych pasów ruchu w transporcie towarowym, które zachowują funkcjonowanie jednolitego rynku. Mimo, że większość państw członkowskich publicznie zobowiązała się do utrzymania funkcjonowania swojego systemu transportu, w praktyce nowo utworzone kontrole graniczne często doprowadzają do zatorów.

Początkowo zgłaszano opóźnienia przekraczające 30 godzin na niektórych przejściach granicznych wewnątrz UE i do 72 godzin na zewnętrznych granicach UE. Pomimo poprawy, opóźnienia na niektórych przejściach granicznych są nadal nie do przyjęcia. Podstawowe procedury celne powinny zająć od 2 do 3 minut na pojazd. Potrzebne są konkretne działania w celu poprawy sytuacji, a BusinessEurope oczekuje, że państwa członkowskie dotrzymają podjętych zobowiązań. BusinessEurope pilnie wzywa wszystkie państwa członkowskie do niezwłocznego pełnego wdrożenia zielonych pasów ruchu oraz do zapewnienia jasności i jednolitości wszystkich środków zarządzania granicami w UE.

Po mocnej interwencji Lewiatana i litewskiej federacji LPK, udało się w stanowisku BusinessEurope zawrzeć apel, aby wszelkie nowe przepisy, takie jak „Pakiet Mobilności I”, zostały ponownie dokładnie przeanalizowane z uwzględnieniem obecnej sytuacji kryzysowej. Z tego powodu Konfederacja Lewiatan razem z TLP rozesłały stanowisko BusinessEurope do państw członkowskich z apelem o ponowne przeanalizowanie Pakietu w kontekście pisemnego głosowania w Radzie, które zakończyło się 7 kwietnia. Niestety Rada przyjęła swoje stanowisko i „Pakiet Mobilności I” zostanie teraz skierowany do dalszych prac w Parlamencie Europejskim. Na dalszym etapie prac legislacyjnych, będziemy nadal zabiegać o ponowną analizę propozycji w ramach Pakietu oraz należyte wsparcie sektora transportu.

Całą treść stanowiska można przeczytać tutaj (materiał w jęz. angielskim).

Konfederacja Lewiatan

Biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli