Lewiatan krytykuje wakacje kredytowe zaproponowane przez rząd
20 maja 2020

Lewiatan krytykuje wakacje kredytowe zaproponowane przez rząd

• Rząd, w ramach tarczy 4.0, przyjął dzisiaj przepisy, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu, maksymalnie do 3 miesięcy.
• Konfederacja Lewiatan uważa, że tzw. wakacje kredytowe tylko pogłębią kryzys gospodarczy i negatywnie wpłyną na rynek finansowy.

 

 

Konfederacja Lewiatan proponuje zrezygnowanie z przepisów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu. W tym zakresie kredytobiorcy dokonali już samoregulacji – obowiązuje ona od 16 marca br., jest efektywna (o czym świadczą setki tysięcy przyjętych wniosków), gwarantująca ochronę przed pandemią (rozwiązania niewymagające kontaktu osobistego) i otwarta (o czym świadczy porównanie jej warunków z tymi przyjętymi na innych rynkach np.: Hiszpania, czy Włochy).

– Proponowana regulacja spowoduje m.in. opóźnienie przepływów pieniężnych, czy zagrożenie dla bezpieczeństwa depozytów klientów. Negatywne skutki będą wynikały z ograniczenia dochodów oraz dodatkowego obciążenia kredytodawców kosztami operacyjnymi. Trudno w obecnej chwili prognozować jej dokładne skutki ekonomiczne, ale może przyczynić się do pogłębienia kryzysu gospodarczego oraz w skrajnym wariancie, do kryzysu finansowego. Przepisy w projekcie ustawy dotyczące tzw. wakacji kredytowych należy traktować w obecnej sytuacji jako czynnik ryzyka dla rozwoju gospodarczego. Dlatego powinny być z niej usunięte – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– W przypadku nieuwzględnienia tej rekomendacji, proponujemy szereg zmian tak, aby przynajmniej ograniczyć ryzyko, które niesie ze sobą nowa regulacja. Zmiany mają ją też uczynić czytelniejszą. Ostatnia znana wersja projektu zawierała szereg niejasności i nieprecyzyjnych zwrotów – dodaje.

Konfederacja Lewiatan