Lewiatan na Europejskim Kongresie Gospodarczym
22 września 2021

Lewiatan na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan brała udział w panelu dyskusyjnym pt.: Firmy, które odnawiają zasoby świata”, który odbył się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Wśród uczestników panelu byli Ewa Chodkiewicz, kierowniczka, Zespół Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja WWF Polska, p Anita Ryng, dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail w Polsce, Jacek Siwiński, prezes Zarządu, VELUX Polska Sp. z o.o. oraz Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski S.A. Panel moderowała Agnieszka Gajewska, Partnerka w PwC.

Liczne kryzysy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 18 miesięcy, stanowiły dla świata poważny sygnał ostrzegawczy i ważną lekcję na przyszłość, wskazując jak istotne jest stworzenie bardziej zrównoważonych systemów gospodarczych. Widoczna jest intensyfikacja działań po stronie sektora prywatnego – przedsiębiorstwa na całym świecie dostosowują się do zmian, przenosząc kwestie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) z peryferii strategicznego zainteresowania do samego centrum. Liderzy na całym świecie coraz częściej patrzą na swoją działalność przez pryzmat tworzenia wartości, uwzględniając wpływ na środowisko, zaangażowanie pracowników, partnerstwo zewnętrzne i szerszy wpływ społeczny obok tradycyjnych, finansowych mierników sukcesu.

Coraz więcej przedsiębiorstw, zarówno globalnie jak i w Polsce, ogłasza cele neutralności klimatycznej, przedstawia wizje zrównoważonego rozwoju, monitoruje i raportuje swój wpływ. Niektóre przedsiębiorstwa idą dalej, deklarując kompensację emisji z przeszłości. Firmy podejmują działania w odpowiedzi na wymogi regulacyjne, rosnącą presję ze strony konsumentów, inwestorów, pracowników i społeczeństwa. Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że zrównoważony rozwój i dbanie o interesariuszy ma pozytywny wpływ na wynik finansowy i wartość dla akcjonariuszy. W badaniu PwC pt. Zielone Finanse po polsku, 80% badanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych.

Dyskusja podczas panelu dotyczyła celów i działań poszczególnych firm i organizacji w obszarze zielonej, niskoemisyjnej transformacji i jej wspierania w sektorze prywatnym oraz motywacji polskich firm do podejmowania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Kluczowa była identyfikacja wyzwań i potrzeb, aby troska o klimat i środowisko przekładała się na realne działania.

Dyr. Zawadzka-Stępniak wskazała, iż jak podkreślają firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan zrównoważony rozwój stanowi obecnie DNA dziania firm. To ogromna szansa do budowy przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorców oraz dźwignia do budowy wartości firm. Biznes, w tym firmy członkowskie KL ogłaszają swoje zobowiązania w drodze do neutralności klimatycznej, gdyż widzą w tym realną korzyść środowiskową i biznesową. A zrównoważony rozwój w centrum strategii biznesowej oraz traktowanie wydatków na transformację energetyczną nie jako koszt, ale jako inwestycję długoterminową to kluczowe elementy nowego paradygmatu biznesu. Wskazała ponadto, iż temat ograniczania śladu węglowego i dochodzenia do neutralności klimatycznej jest bezpośrednio związany z przewagą konkurencyjną firmy.

Dyr. Zawadzka-Stępniak podkreśliła, iż Konfederacja Lewiatan aby odpowiedzieć na potrzeby firm członkowskich związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, a obecnie pakietu FIT for 55 powołała w maju 2020 r. Radę ds. Zielonej Transformacji. Celem pracy Rady jest przekazywanie wiedzy oraz wskazywanie dobrych praktyk i ścieżek rozwoju dla firm zgodnie ze zrównoważonych rozwojem i Europejskim Zielonym Ładem. Obecnie w Radzie pracuje blisko 100 firm, związków członkowskich KL w tematach dot. ambicji klimatycznych, zrównoważonej mobilności, zrównoważonego finansowania i polityki przemysłowej.

Podczas dyskusji na temat motywacji firm do działania podkreślono zarówno konieczność dostosowania się do zewnętrznego otoczenia regulacyjnego, dużą świadomość firm odnośnie działań w obszarze ESG, presję środowiska zewnętrznego (klienci, konsumenci, inni), budowanie wartości, marki i przewagi konkurencyjnej na rynku oraz angażowania współpracowników do działania.

Podczas podsumowania panelu czyli Wszyscy razem na rzecz zrównoważonego rozwoju Dyr. Zawadzka-Stępniak wskazała konieczność współpracy różnych interesariuszy oraz budowania partnerstw i wspólnych inicjatyw różnych firm i organizacji na rzecz przyszłości.

Konfederacja Lewiatan