Lewiatan ocenia specustawę dotyczącą koronawirusa
05 marca 2020

Lewiatan ocenia specustawę dotyczącą koronawirusa

• Dzisiaj senackie komisje zajmą się specustawą w sprawie COVID-19.
• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przyznanie pracodawcom prawa do stosowania pracy zdalnej w przypadku zagrożenia skutkami koronawirusa.
• Proponuje jednak wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu.

Stosowanie pracy zdalnej ma ograniczony charakter i zależy od rodzaju powierzonych zadań. Ustawa nie wesprze pracodawców z wielu branż, takich jak: produkcja, wytwórstwo, budownictwo czy transport. Pracodawcy w najbliższym czasie mogą ponosić duże koszty związane z absencją pracowników, problemami z dostawami komponentów z innych krajów.

– Dlatego też proponujemy wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu. Wówczas pracodawca nie byłby zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Pracownikowi wypłacany byłby natomiast zasiłek chorobowy – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje też wsparcie dla pracodawców i pracowników w przypadku wydania aktów wykonawczych takich jak:

• rozporządzenie ministra zdrowia ogłaszające stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (już obowiązuje) albo
• wprowadzane ustawą uprawnienie dla rządu do wydania rozporządzenia w sprawie zagrożonego obszaru i podejmowanych działań.

Skutkiem takich decyzji może być bowiem czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy albo kwarantanna. Tym samym zawieszenie działalności, świadczenia pracy, będzie prowadziło do powstania dodatkowych obciążeń po stronie pracodawców w okresach przestoju.

Konfederacja Lewiatan