Lewiatan pozytywnie ocenia rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych
26 września 2022

Lewiatan pozytywnie ocenia rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych

Dzisiaj prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie odnosi się do tych propozycji, ponieważ powstały one we współpracy z zainteresowanymi środowiskami.

Rekomendacje wskazują w jaki sposób oznaczać komercyjną współpracę, jak traktować, np. produkty przysłane do recenzji, paczki PR, czy autopromocję. Oznaczenie materiałów reklamowych powinno być czytelne i zrozumiałe, umieszczone w widocznym miejscu, np. na początku opisu lub nagrania. 

– Pozytywnie odnosimy się do nowych rekomendacji UOKiK-u. Powstawały one przy współpracy ze środowiskiem akademickim, i przede wszystkim rynkiem. Zawierają wiele praktycznych przykładów, które w sposób bardzo czytelny definiują standardy prawidłowego oznaczania treści reklamowych przez influencerów. Co istotne, obejmują nie tylko influencerów, ale też określają zasady odpowiedzialności ponoszonej przez agencje reklamowe i reklamodawców w związku z oznaczaniem treści on-line – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

– Teraz czas nie tylko na stosowanie rekomendacji, ale i na szeroko pojętą edukację. Jest jeszcze dużo takich obszarów, w których przedsiębiorcy działają intuicyjnie, naśladując zachowania konkurentów. Niestety, nierzadko naruszają prawo. Na ten moment warto dokonać audytu zawartych umów i sprawdzić czy spełniają one wymogi odpowiedniego oznaczania publikowanych treści. Warto rozważyć też ich aneksowanie jeśli nie zawierają właściwych postanowień – podkreśla Anna Wilińska-Zelek, adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL, która brała udział w pracach nad rekomendacjami jako przedstawiciel środowiska naukowego.

W momencie stwierdzenia naruszenia prawa prezes UOKiK może nałożyć na firmę dotkliwą karę, która wyniesie nawet do 10% całego obrotu danego podmiotu, osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Brak współpracy z organem w trakcie postępowania wyjaśniającego wiąże się natomiast z ryzykiem nałożenia dodatkowej kary do 50 mln euro.

Link do rekomendacji poniżej: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18898

 Konfederacja Lewiatan