Lewiatan proponuje ograniczenie lub zawieszenie podatku bankowego
27 sierpnia 2020

Lewiatan proponuje ograniczenie lub zawieszenie podatku bankowego

Ograniczenie podatku bankowego lub zawieszenie elementów szczególnie utrudniających sytuację klientów, firm i banków w kryzysie COVID-19 – to minimum zaproponowane przez Konfederację Lewiatan.

 

Podatek od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. ,,podatek bankowy”, pogarsza sytuację przedsiębiorstw oraz ogólna sytuację gospodarczą, obniża konkurencyjność banków i zmniejsza korzyści ich klientów.

– Podatek bankowy wpływa negatywnie na ofertę kredytową dla przedsiębiorstw, gdyż podstawą opodatkowania są tu aktywa składające się m.in. z kredytów. Trudności w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego oznaczają z kolei mniej inwestycji, a co za tym idzie – pogorszenie ogólnego stanu gospodarki. Podatek dodatkowo nadwątla sytuację na rynku finansowym, ponieważ osłabia też rynek międzybankowy – mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Podatek zmniejsza również korzyści klientów banków, skutkuje bowiem wzrostem cen lub niższą opłacalnością usług bankowych. Obniża także konkurencyjność polskiego sektora bankowego wobec banków zagranicznych (co przekłada się m.in. na spadek atrakcyjności dla inwestorów) oraz demobilizuje ekspansję inwestycyjną w obszarze fuzji i przejęć.

Zwłaszcza dzisiaj, w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, drastycznego spadku podaży i popytu, w sytuacji zagrożenia bezrobociem i niepewności dla wielu przedsiębiorstw, należy rozważyć zawieszenie lub ograniczenie podatku bankowego.

Dalszy kryzys wywołany pandemią COVID-19, jak i ekonomiczne wyzwania, które będą towarzyszyły wychodzeniu z dołka, stanowią źródło wielu niewiadomych. Tym bardziej należy redukować mechanizmy tworzące systemowe ryzyko, a takim właśnie jest podatek bankowy – dodaje Adrian Zwoliński.

Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję podatku, która dodatkowo zwiększa niekorzystne skutki jego oddziaływania, czyli wysokość (znaczna na tle innych państw UE) i kształt. Podstawa opodatkowania, brak KUP, podwójne opodatkowanie w przypadku np. instytucji pożyczkowych bez wątpienia wzmacniają negatywne skutki podatku bankowego.

Konfederacja Lewiatan