Lewiatan proponuje uchylić podatek minimalny i przyśpieszyć wydawanie interpretacji indywidualnych
24 kwietnia 2020

Lewiatan proponuje uchylić podatek minimalny i przyśpieszyć wydawanie interpretacji indywidualnych

Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego czy wstrzymanie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby pomóc firmom i gospodarce wyjść z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

W ramach tarczy antykryzysowej przedłużono o 3 miesiące termin na wydawanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Dodatkowo minister finansów otrzymał uprawnienie do przedłużenia tych terminów o kolejne 3 miesiące.

– W praktyce oznacza to, że w tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie, ale także przez kilka miesięcy po ustaniu epidemii, nie uzyskają oni interpretacji indywidualnej, która nierzadko może być kluczowa dla dalszego funkcjonowania firmy. Urzędy administracji państwowej, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, mogą normalnie pracować i należałoby oczekiwać skrócenia tych terminów, aby umożliwić przedsiębiorcom szybsze podejmowanie decyzji. Wydłużenie, i tak już dość długich terminów, oznacza blokowanie firm w ich sprawnym działaniu. Apelujemy, o uchylenie tej regulacji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo trzeba zrezygnować z poboru podatku od przychodów z budynków, oddanych w najem lub dzierżawę, tzw. podatku minimalnego. Polega on na tym, że jeżeli przedsiębiorca wynajmujący budynek lub jego część, nie ma z tego tytułu dochodów i nie płaci podatku CIT lub PIT, to zobowiązany jest do zapłaty podatku minimalnego, który oblicza się od wartości wynajętego budynku, jeżeli jego wartość przekracza 10 mln zł. Zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów prezentowanym w interpretacjach indywidualnych podatek minimalny muszą płacić także przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską.

Przepisy o podatku minimalnym są bardzo nieprecyzyjne, a ustalenie kwoty podatku powoduje duże problemy. Wymaga ustalenia, na każdy pierwszy dzień miesiąca, jaka powierzchnia budynku jest wynajęta, i w proporcji do całej powierzchni budynku, obliczyć podatek od wartości. W czasie epidemii trudności te są jeszcze większe, a dodatkowo pojawiają się nowe wątpliwości, jak np. to, czy jeżeli umowy najmu w galeriach handlowych wygasły na mocy przepisów ustawy antykryzysowej, ale najemca używa tych powierzchni bezumownie, to wynajmujący ma płacić podatek minimalny czy nie.

– Te i inne wątpliwości wymagają wyjaśnienia w drodze interpretacji indywidualnej, jednak ze względu na przedłużenie terminu ich wydawania, przedsiębiorcy mogą otrzymać taką interpretację najwcześniej za pół roku. Niestety podatek od strat muszą płacić już dziś – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan