Lewiatan proponuje zmiany w prawie pracy na czas odmrażania gospodarki
23 kwietnia 2020

Lewiatan proponuje zmiany w prawie pracy na czas odmrażania gospodarki

• Konfederacja Lewiatan przygotowała czasowe rozwiązania w prawie pracy, które w okresie odmrażania gospodarki pomogą przedsiębiorstwom przetrwać kryzys i ochronią miejsca pracy.
• Wśród nich znalazły się m.in. przyznanie pracodawcom czasowego prawa do kontroli temperatury pracowników oraz monitorowanie ich zdrowia za pomocą testów, wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony, czy wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę do 30 miesięcy.

– Już dziś musimy wypracować wspólnie z partnerami społecznymi i rządem rozwiązania w obszarze prawa pracy, które chroniąc zatrudnienie i wynagrodzenia, ułatwią radzenie sobie z powrotem do aktywności gospodarczej. Wsparcie dla firm w kryzysie, to nie tylko ratowanie i ochrona miejsc pracy, ochrona płynności finansowej, ale także troska o kondycję, w jakiej firmy zaczną wychodzić z tych trudności. Zwłaszcza, że dziś trudno oszacować, czy ograniczenie niektórych sfer życia gospodarczego trwać będzie 2 czy 3 miesiące i jak będzie wyglądał rynek po odmrożeniu gospodarki. Nawet jeśli dość szybko rozpoczniemy proces odmrażania działalności, firmy będą wciąż działać w warunkach zagrożenia epidemiologicznego – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu RDS ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Propozycje Lewiatana dotyczące zmian w prawie pracy:
– Potwierdzenie/przyznanie pracodawcom prawa do kontroli temperatury pracowników i interesantów oraz monitorowania stanu ich zdrowia za pomocą dostępnych testów w kierunku COVID-19.

– Wprowadzenie możliwości 2-3 krotnego rozpoczynania pracy w trakcie jednego dnia roboczego oraz dodatkowych przerw niewliczanych do czasu pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w okresie COVID-19.

– Wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony do 48 miesięcy.

– Wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę użytkownika do 30 miesięcy.

– Dopuszczenie stosowania elektronicznej postaci dokumentów w sprawach pracowniczych, w przypadku umów, pism, wniosków.

– Doprecyzowanie zasad świadczenia i organizowania pracy zdalnej, z ewentualnym dofinansowaniem tworzenia takich stanowisk pracy.

– Wprowadzenie możliwości szybszych zmian w organizacji czasu pracy.

Po okresie ożywienia w II i III kwartale 2020 r., czeka nas co najmniej kolejne spowolnienie (jeśli nie powrót pandemii) w IV kwartale 2020 i 2021 roku. Już dziś musimy myśleć o szczególnych rozwiązaniach na okres do końca 2021 roku, bo podobny program pomocy w kolejnym roku pewnie będzie już mało realny, zważywszy na koszty budżetowe.

– Częściowe ożywienie w miesiącach czerwiec – październik 2020 r. i wyższy wzrost gospodarczy w 2021 roku mogą złagodzić skutki gospodarcze i społeczne pandemii 2020 roku, a warunkiem dobrego radzenia sobie z napięciami będzie wypracowanie w dialogu społecznym zrównoważonej strategii utrzymania zatrudnienia. Dlatego proponujemy czasowe zmiany w prawie pracy, które pomogą firmom i pracownikom funkcjonować w okresie przejściowym do końca 2021 r.- mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Czasowe rozwiązania w prawie pracy w okresie odmrażania gospodarki
1. Potwierdzenie/przyznanie pracodawcom prawa do kontroli temperatury pracowników i interesantów oraz monitorowania stanu ich zdrowia za pomocą dostępnych testów w kierunku COVID-19.

2. Wprowadzenie możliwości 2-3 krotnego rozpoczynania pracy w trakcie jednego dnia roboczego oraz dodatkowych przerw niewliczanych do czasu pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w okresie COVID-19.

3. Wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony do 48 miesięcy (obecnie 33 miesiące w przypadku umów zawartych bez uzasadnienia).
– Wydłużenie możliwości zawierania umów na czas określony do 48 miesięcy i zwiększenia dopuszczalnej liczby takich umów do 5 (do końca 2021 r.) uchroni cześć pracowników przed redukcją zatrudnienia To rozwiązanie poprawi stabilność zatrudnienia i wpłynie na jakość pracy – podkreśla Robert Lisicki.

4. Wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę użytkownika do 30 miesięcy (obecnie co do zasady 18 miesięcy). Można wprowadzić element promocji umów o pracę, tj. rozwiązanie może dotyczyć tylko stosunków pracy.
– Wprowadzenie tego rozwiązania, nawet czasowo do końca 2021 roku wpłynie na poprawę sytuacji na rynku pracy, a jego ograniczenie tylko do umów o pracę poprawi warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych. To rozwiązanie jest ważne także dlatego, że pracownicy tymczasowi nie zostali objęci wieloma formami pomocy uregulowanymi w tarczy antykryzysowej – dodaje prof. Jacek Męcina.

5. Dopuszczenie stosowania elektronicznej formy w przypadku umów, pism, wniosków, dotyczących spraw pracowniczych, ewentualnie z wyjątkiem złożenia oświadczenia woli pracodawcy w sprawie rozwiązania stosunku pracy. Dla przykładu w zakresie czasu pracy, pracownicy wciąż wszystkie wnioski mają składać w formie pisemnej. Pracodawca często jest zobowiązany wysyłać informacje na piśmie.

6. Doprecyzowanie zasad świadczenia i organizowania pracy zdalnej, z ewentualnym dofinansowaniem tworzenia takich stanowisk pracy. Upowszechnienie pracy zdalnej pokazało, że przepisy wymagają doprecyzowania, a ta forma świadczenia pracy ma ogromny potencjał, który wymaga nowych regulacji i promocji.

6. Wprowadzenie zmian w organizacji czasu pracy. Należy umożliwić powszechny 6 – miesięczny okres rozliczeniowy przez pracodawcę na podstawie konsultacji ze związkami zawodowymi i notyfikacji w PIP. Dla firm dużych, o znaczeniu strategicznym, jak np. przemysł motoryzacyjny konieczna jest możliwość wdrażania w układach zbiorowych pracy, choćby na okres przejściowy i pod kontrolą partnerów społecznych i rządu kont czasu pracy lub wynagrodzeń – rozliczanych na podstawie warunków określonych w układzie zbiorowym pracy w okresie 24 miesięcy.

Konfederacja Lewiatan