Lewiatan przekazał ponad 100 stron uwag do projektu tarczy antykryzysowej
24 marca 2020

Lewiatan przekazał ponad 100 stron uwag do projektu tarczy antykryzysowej

  • Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Rozwoju uwagi do projektu tarczy antykryzysowej.
  • Na ponad 100 stronach poprawek do projektu znalazło się kilkadziesiąt rekomendacji, które powstały w ostatnich dniach w konsultacji z kilkuset przedsiębiorstwami.
  • Pracował nad nimi specjalny sztab kryzysowy, w skład którego weszli eksperci, menedżerowie, przedsiębiorcy.
  • Najważniejszym celem proponowanych zmian jest ochrona miejsc pracy i firm przed upadkiem.

 

Uwagi do projektu tarczy antykryzysowej zostały przekazane w ostatnich godzinach do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Lewiatan postuluje niezbędne działania, które ochronią firmy i pracowników w czasie epidemii koronawirusa.

– Wielu przedsiębiorców już na koniec marca nie będzie miało środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń. Potrzebne są natychmiastowe działania ponieważ sytuacja ekonomiczna z powodu epidemii zmieniła się dramatycznie. Tysiące firm odnotowało drastyczny spadek przychodów. Niestety, pakiet antykryzysowy dla gospodarki przedstawiony przez rząd jest niewystarczający. Zaproponowane środki na wsparcie firm są drastycznie za małe i źle skierowane. Przedsiębiorstwa w największych kłopotach pewnie się na nie w ogóle nie załapią. Niepokoją bardzo restrykcyjne warunki ubiegania się o pomoc i nadmierna biurokracja. Mamy coraz więcej sygnałów, że firmy rozważają wejście w procedurę zwolnień grupowych, bo już nie mogą czekać na niepewną pomoc państwa. Tarcza antykryzysowa powstaje za wolno i w oderwaniu od prawdziwych potrzeb gospodarki. Żądamy, żeby tarcza antykryzysowa została pilnie uzupełniona o propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. Bez tego cała ta praca pójdzie na marne. Dla nas bardzo ważne jest pilne wprowadzenie dla firm, które znalazły się w kłopotach abolicji od wszelkich danin publicznych płaconych do urzędów skarbowych i ZUS – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Spośród kilkudziesięciu rekomendacji zawartych w uwagach do projektu tarczy antykryzysowej Lewiatan wskazuje sześć najważniejszych:

  1. Abolicję wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia, na warunkach dostępnych dla wszystkich firm w kłopotach.
  3. Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19 już od 1 dnia, bez obciążania firm obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni, w których nie jest świadczona żadna praca.
  4. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.
  5. Odroczenie do końca 2020 r. terminu wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K. W projekcie zaproponowano przesunięcie terminu z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 r. To nie rozwiązuje problemu, firmy nie zdążą przygotować zmian.
  6. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Umożliwienie kontynuacji zatrudnienia cudzoziemców.

Kliknij TUTAJ aby pobrać pełną treść stanowiska.

Kliknij TUTAJ aby pobrać treść stanowiska branży turystycznej, targowej, hotelarskiej, MICE, komunikacji marketingowej.

 

Konfederacja Lewiatan