Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)
28 lutego 2023

Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)

fot. siedziba OECD w Paryżu (fot. Herve Cortinat / OECD)

Konfederacja Lewiatan zostanie członkiem międzynarodowej organizacji Business at OECD, która skupia pracodawców z ponad 50 krajów i stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy biznesem a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), z siedzibą w Paryżu.

 – Członkostwo w BIAC umożliwi nam realny wpływ na prace OECD w wielu ważnych dla naszych firm obszarach. Będziemy mogli opiniować inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum międzynarodowym i mieć wpływ na ich kształt. Uzyskamy dostęp do danych ekonomicznych i analiz przygotowywanych przez OECD – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– Będziemy mogli trzymać rękę na pulsie w sprawach kluczowych dla biznesu, jak podatki, zielona i cyfrowa transformacja, zatrudnienie, przyszłość systemów opieki zdrowotnej.  Nasi partnerzy w BusinessEurope są także członkami BIAC – dodaje Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

W pracach BIAC uczestniczą również partnerzy z państw takich, jak Stany Zjednoczone, czy Japonia, co umożliwi Lewiatanowi  poznanie perspektywy globalnej na dany temat i wpłynie na jakość stanowisk, przyjmowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

BIAC działa globalnie, reprezentuje ponad 7 milionów firm różnej wielkości, w tym MŚP i ponad 2800 przedstawicieli biznesowych ze wszystkich branż gospodarki. Jej głównym zadaniem jest promocja tematów i rozwiązań korzystnych dla biznesu na forum OECD, aby wspierać rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, innowacje i bardziej zrównoważoną przyszłość.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan i BIAC

Stanowiska BIAC tworzone są w grupach roboczych i przekazywane OECD w ramach spotkań ministrów oraz ekspertów, jak również konferencji tematycznych. Dzięki temu, organizacja  ma wpływ na zasady i normy działania, przyjmowane przez OECD w czasie całego procesu, od wczesnego etapu ich formułowania.

BIAC oprócz wpływu na prace OECD umożliwia budowanie relacji z wpływowymi interesariuszami, poprzez  kontakty z decydentami krajowymi oraz ekspertami OECD. Ponadto, członkowie BIAC mają dostęp do najnowszych danych i analiz przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które wyznaczają kierunki rozwoju gospodarczego w UE oraz globalnie.

OECD rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. Obecnie zrzesza 36 państw. Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 r.

Więcej na temat Business at OECD

 Konfederacja Lewiatan