Lewiatan w Brukseli – głos polskiego biznesu w UE
08 czerwca 2021

Lewiatan w Brukseli – głos polskiego biznesu w UE

Biuro Lewiatana w Brukseli świętuje w tym roku 20. urodziny. To okazja, aby przypomnieć o największych sukcesach naszych przedstawicieli, którzy w sercu UE zabiegają o korzystne przepisy dla polskiego biznesu. Przykładem tych działań jest m.in. organizacja licznych wydarzeń, podczas których przedstawiciele biznesu spotykają się z europarlamentarzystami,  przedstawicielami Komisji Europejskiej i Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Konfederacja Lewiatan zorganizowała w Brukseli ponad 100 wizyt studyjnych dla firm członkowskich, związków branżowych i regionalnych. Można tu wymienić np. spotkanie z europarlamentarzystami, które odbyło się 11 września 2019 r. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli. Głos polskich przedsiębiorców zaprezentowali tam przedstawiciele związków branżowych zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Ich postulatów wysłuchali europosłowie i ich doradcy.

 Spotkanie przedstawicieli związków branżowych z europosłami

Firmy, związki branżowe i regionalne przyjeżdżały do stolicy UE, aby lobbować w sprawach związanych z agendą cyfrową; polityką energetyczną, klimatyczną, środowiskową, przemysłową i kosmiczną; gospodarką o obiegu zamkniętym; transportem; barierami regulacyjnymi na jednolitym rynku UE; zdrowiem i polityką lekową.

Ważne dla biznesu kwestie poruszaliśmy na spotkaniach z wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem i Jyrki Katainenem, komisarz Elżbietą Bieńkowską, europosłami z różnych państw członkowskich i grup politycznych, urzędnikami unijnych instytucji oraz pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, jak również przedstawicielami organizacji biznesowych i think tanków.

W Brukseli zorganizowaliśmy ponad 40 wydarzeń, takich jak np. cztery Okrągłe Stoły motoryzacjiKonferencję „European Space Policy – perspectives for business”Konferencję „P2B or not 2B?” dotyczącą relacji między platformami internetowymi a ich klientami biznesowymi, czy też konferencję o niezwykle ważnym dla sektora farmaceutycznego dodatkowym świadectwie ochronnym (SPC manufacturing waiver).

Konferencja nt. SPC manufacturing waiverKonferencja nt. SPC manufacturing waiver

W spotkaniach zorganizowanych przez nas w Brukseli uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli firm członkowskich, związków branżowych i regionalnych, którzy mieli okazję przedstawić swoje postulaty przedstawicielom unijnych instytucji.

Warto dodać, że Konfederacja Lewiatan jest członkiem europejskiej federacji pracodawców BusinessEurope. Biuro Lewiatana w Brukseli dostarcza firmom członkowskim bieżących informacji legislacyjnych i daje możliwość prezentowania ważnych postulatów branżowych na arenie europejskiej. Pracownicy brukselskiego biura oraz eksperci w Warszawie monitorują zmiany w prawie i biorą udział w spotkaniach komitetów i grup roboczych, podczas których prezentują stanowisko polskich pracodawców.

 Przedstawiciele Lewiatana i związków branżowych w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan