Zespół Lewiatan Europe

Zadania naszych przedstawicieli to:

  • reprezentacja Lewiatana w Brukseli, utrzymywanie kontaktów z federacjami biznesowymi, związkami zawodowymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, instytucjami unijnymi (przedstawiciele Rady, Komisji, europosłów),
  • uczestnictwo w pracach BusinessEurope, na poziomie stałych przedstawicieli, komitetów, grup roboczych i task force, raportowanie działań i inicjatyw BusinessEurope,
  • monitorowanie legislacji unijnej i przekazywanie informacji do odpowiednich ekspertów i członków Lewiatana,
  • przygotowywanie opinii na temat legislacji unijnej, wspólnie z ekspertami Lewiatan i bezpośrednie przekazywanie opinii do instytucji unijnych,
  • informowanie instytucji unijnych o stanowiskach Lewiatana z zakresu legislacji unijnej oraz innych obszarów istotnych dla Lewiatana,
  • rozwijanie relacji i działań międzynarodowych, podejmowanych samodzielnie przez Lewiatana i we współpracy z innymi interesariuszami (organizacjami pracodawców, członkami, administracją publiczną),
  • przygotowywanie analiz, ekspertyz, opracowań i raportów dotyczących spraw międzynarodowych, UE, relacji Polska - UE, sytuacji przedsiębiorców w krajach europejskich

Zespół Przedstawicielstwa Lewiatana

Kinga Grafa

Kinga Grafa

Zastępczyni Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, Dyrektorka Biura w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope, Koordynatorka ds. współpracy z Business at OECD (BIAC)

Z wykształcenia politolog i dziennikarz. Doświadczenie w zakresie funkcjonowania UE zdobyła podczas pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008-2009) oraz Parlamencie Europejskim (2009-2014). Współautorka książki o polskiej arystokracji, autorka publikacji naukowych dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej, amerykańskich elit oraz dyplomacji kulturalnej.

Luana Żak

Luana Żak

Ekspertka ds. UE

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunku handel zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w rządowych agencjach promocji handlu i inwestycji wspierając przedsiębiorstwa w ich ekspansji w krajach Unii Europejskiej, organizując wydarzenia promujące Polskę na rynkach międzynarodowych oraz współpracując z przedstawicielami administracji publicznej na rzecz znoszenia barier w handlu.

Representation of the Polish Confederation Lewiatan in Brussels (#LewiatanEurope)

Avenue de Cortenbergh 168
1000 Brussels

BusinessEurope

Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców jest członkiem BusinessEurope. BusinessEurope to Konfederacja Europejskiego Biznesu – stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej działaniom Lewiatana w BusinessEurope

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope

Przeczytaj więcej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) powołany został w 1957 r. jako organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej (wówczas Wspólnot Europejskich). Jest on jednym z pięciu, obok Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, ciał traktatowych UE.

EKES gromadzi przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych organizacji społecznych i obywatelskich krajów członkowski UE. Sporządza on co roku 160-190 opinii i raportów informacyjnych. 70% z nich powstaje na wniosek Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 21% z nich to opinie z inicjatywy własnej i raporty informacyjne, podczas gdy 9% z nich to opinie rozpoznawcze sporządzane zazwyczaj na wniosek kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie UE.

Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: Pracodawców, Związki Zawodowe oraz interesy różne. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie przedstawiane są Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Z ramienia polskich pracodawców w EKES zasiada 7 członków, w tym dwóch przedstawicieli konfederacji Lewiatan.

Więcej informacji: www.eesc.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w EKES
TEN i REX, Misja USA - Kanada, Transatlantic Relations Folow-up Committee, European Semester Group, Europe 2020 Steering Comittee
Jacek Krawczyk (zastępca Kinga Grafa)
Sekcje SOC, INT, CCMI, LMO - President, ADG Gender Equality, Group I Bureau, Liaison Group, Komitet Monitorujący EESC/COR
Lech Pilawski

Eurofound

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy (analiz i raportów) dla wsparcia procesu opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą. Eurofound ustanowiono w roku 1975, ma swoją siedzibę w Dublinie (Irlandia).

Więcej informacji: www.eurofound.europa.eu/pl/about-eurofound

Eurofound
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Członek Rady Zarządzającej, grupa pracodawów
Andrzej Rudka

EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, która prowadzi działalność na rzecz zapewnienia bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej produktywnych miejsc pracy w Europie – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów członkowskich UE.

Agencja propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w pracy w celu poprawy warunków pracy w Europie. Jej zadania to gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. EU-OSHA została ustanowiona w roku 1994, ma swoją siedzibę w Bilbao (Hiszpania).

Więcej informacji: www.europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_pl

EU-OSHA
Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan
Zastępca członka Rady Zarządzającej, grupa pracodawców
prof. dr hab. Jacek Męcina