List federacji przedsiębiorców do unijnych przywódców
09 grudnia 2020

List federacji przedsiębiorców do unijnych przywódców

BusinessEurope oraz europejskie federacje pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, wystosowały list do unijnych przywódców przed szczytem Rady Europejskiej, który odbędzie się w dniach 10-11 grudnia. Apelujemy o jak najszybsze przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy Next Generation EU. Wzywamy w nim również do poprawy koordynacji działań związanych z reakcją na pandemię, na szczeblu UE.

 

Przeczytaj pełną treść listu (materiał w języku angielskim)

List trafił do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von Der Leyen,  przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli i przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

10 grudnia przywódcy UE spotkają się w Brukseli, aby omówić koordynację działań związanych z pandemią COVID-19, zmianami klimatu oraz bezpieczeństwem i relacjami zewnętrznymi. Spotkanie będzie miało również ogromne znaczenie dla ostatecznego uzgodnienia budżetu UE i  Funduszu Odbudowy.

W liście do szefów europejskich instytucji pracodawcy apelują o jak najszybsze przyjęcie budżetu UE i Funduszu Odbudowy oraz wzywają instytucje europejskie i państwa członkowskie do wprowadzenia prostych i stabilnych zasad umożliwiających przygotowanie Krajowych Programów Odbudowy przy pełnym zaangażowaniu partnerów społecznych.

W przypadku Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zasady pomocy publicznej będą odgrywały kluczową rolę. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Funduszu Odbudowy, wdrożenie Krajowych Programów Odbudowy będzie musiało być zgodne z zasadami unijnej pomocy publicznej, aby uniknąć zakłócenia konkurencji.

Zdaniem pracodawców europejskich w celu zapewnienia terminowego wdrożenia środków, które będą wymagały uprzedniej zgody Komisji Europejskiej, niezbędne wydaje się wprowadzenie krótszych i bardziej płynnych procedur notyfikacji. Ponadto, konieczne jest, aby reformy i inwestycje opierały się na jasnych priorytetach i były odpowiednio zintegrowane, aby spełnić ambicje UE dotyczące ochrony środowiska i innowacji cyfrowych. Stanie się to możliwe jedynie poprzez dopuszczenie nowych form współpracy publiczno-prywatnej. Kluczowe będzie wsparcie dla dużych i zintegrowanych projektów, obejmujących badania i innowacje.

„Polskie firmy potrzebują unijnego wsparcia nie tylko ze względu na skutki pandemii COVID-19, ale także w związku z klimatyczną i cyfrową transformacją. W ramach wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy, Polska może liczyć nawet na 23 mld euro grantów i 32 mld euro pożyczek. Potrzebujemy tych środków, aby przezwyciężyć obecny kryzys i modernizować polska gospodarkę” – mówi Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

„W ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 Polska może liczyć na 66,4 mld euro na politykę spójności oraz 1,5 mld euro na fundusz sprawiedliwej transformacji. To ogromne wsparcie bardzo pomogłyby Polskim firmom w przejściu przez proces digitalizacji, podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, czy też w zielonej transformacji. Dlatego tak ważne jest, aby nowy budżet został przyjęty na tym szczycie unijnym i aby firmy jak najszybciej mogły ubiegać się o dotacje.” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli.

 

Konfederacja Lewiatan