List pracodawców do Komisji Europejskiej w sprawie polityki konkurencji
10 listopada 2021

List pracodawców do Komisji Europejskiej w sprawie polityki konkurencji

Konfederacja Lewiatan razem z organizacjami pracodawców z Finlandii (EK), Danii (DI), Norwegii (NHO), Szwecji (SN), Portugalii (CIP), Irlandii (IBEC) i Łotwy (LDDK) wysłała list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i do wiceprzewodniczącej Margrethe Vestager w sprawie planowanej rewizji polityki konkurencji UE.

List pracodawców w języku angielskim znajdziesz tutaj>>>

Sygnatariusze listu podkreślają, że optymalne warunki prowadzenia biznesu wymagają większej, a nie mniejszej konkurencji. Silna konkurencja i jej przestrzeganie zwiększają elastyczność i odporność gospodarki, a co za tym idzie zapobiegają tworzeniu monopoli. Pracodawcy z siedmiu krajów dodają ponadto, że poziom interwencji publicznej powinien być systematycznie i stopniowo zmniejszany, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

Jak dotąd Komisja Europejska wzorowo poradziła sobie z wyzwaniem, jakim była pomoc państwom członkowskim w ochronie przedsiębiorstw i miejsc pracy w czasie pandemii, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum zakłócania konkurencji na jednolitym rynku UE. Przykładowo KE zainicjowała wprowadzenie na czas kryzysu tymczasowych ram zasad konkurencji i pomocy państwa, zapewniając ich adekwatność oraz ukierunkowanie na wspieranie ekologicznej i cyfrowej transformacji. W miarę jak Europa wychodzi z pandemii, przemysł jest siłą napędową wzrostu gospodarczego oraz ekologicznej i cyfrowej transformacji.

– Jednolity rynek unijny jest kluczem do utrzymania konkurencyjności. Choć wciąż funkcjonują na nim liczne bariery, stymuluje wydajność i innowacyjność europejskich firm. Jednak kluczową kwestią jest to, że wszystkie podmioty na nim funkcjonujące powinny działać i konkurować na równych warunkach – mówi Kinga Grafa, dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Sprawdzone i skuteczne reguły konkurencji oraz oparte na faktach egzekwowanie ich przestrzegania przez Komisję Europejską to warunek konieczny dobrze funkcjonującego jednolitego rynku UE. Optymalne warunki dla działalności gospodarczej wymagają większej, a nie mniejszej konkurencji – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Biurze w Brukseli.

– Umiejętne dostosowanie polityki konkurencyjności do zmieniających się realiów nowoczesnej gospodarki jest szansą na przeprowadzenie efektywnej zielonej i cyfrowej transformacji. Planowane zmiany legislacyjne w tym obszarze muszą uwzględniać rzetelną analizę ekonomiczną i gwarantować równe szanse rozwoju na jednolitym rynku – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. cyfrowych.

Zdecydowana polityka konkurencji i jej egzekwowanie przyczyniają się do większej elastyczności, odporności i dynamiki europejskiej gospodarki, w której prawdopodobieństwo powstania skoncentrowanej siły rynkowej jest mniejsze. Ponadto poziom interwencji publicznej w gospodarce powinien być stale i stopniowo ograniczany, gdy tylko pozwoli na to sytuacja gospodarcza.

Konfederacja Lewiatan