Lustracja nie może osłabić dialogu społecznego
04 marca 2020

Lustracja nie może osłabić dialogu społecznego

• Istnieje konieczność wprowadzenia obowiązku lustracyjnego członków Rady Dialogu Społecznego.
• Lustracja to temat ważny i możliwy do szybkiego załatwienia bez paraliżowania prac RDS – napisała Konfederacja Lewiatan w specjalnym oświadczeniu.

W świetle powtarzających się wniosków o wprowadzenie obowiązku lustracyjnego członków Rady Dialogu Społecznego, Lewiatan zwraca uwagę, że kwestia ta została szczegółowo omówiona na posiedzeniu prezydium RDS 18 września 2019 roku. Wtedy też większość organizacji potwierdziła konieczność przeprowadzenia zmian w ustawie, tak aby ten obowiązek jasno wynikał z przepisów prawa. Dlaczego wnioskodawcy, którzy domagają się wprowadzenia obowiązku lustracji członków RDS, nie przygotowali takiego projektu? Byłby już z pewnością dawno uchwalony. Lewiatan rekomenduje podjęcie takich działań, zamiast eksploatować ten temat kosztem jakości dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego powinna być miejscem wypracowywania decyzji i rozwiązań, których potrzebuje gospodarka i społeczeństwo. I na tym powinna skupić się uwaga oraz aktywność jej członków. Nie można dopuścić do sytuacji, w której RDS i jej członkowie zajmują się wewnętrznymi konfliktami, które można rozwiązać jedną prostą regulacją.

Konfederacja Lewiatan apeluje do wszystkich członków RDS o dialog na rzecz poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, konkurencyjności gospodarki. Dialog oparty na partycypacji i solidarności. Jednocześnie podtrzymuje deklarację poparcia zmian w ustawie o RDS, dotyczących lustracji jej członków, tak aby jak najszybciej przywrócić standardy współpracy i zaufania w dialogu społecznym.

Konfederacja Lewiatan