Małgorzata Miszkin-Wojciechowska została ekspertem ds. mediacji w europejskiej komisji
04 maja 2020

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska została ekspertem ds. mediacji w europejskiej komisji

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan
została ekspertem w zakresie mediacji w europejskiej Komisji ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Funkcję będzie pełnić do kwietnia 2022 roku, z możliwością jej przedłużenia.

CEPEJ została powołana 18 września 2002 r na podstawie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Jej powstanie było odzwierciedleniem woli Rady Europy w obszarze promowania zasad prawnych i praw podstawowych w Europie, które wynikają z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Komisja analizuje skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: ewaluacja systemów sądowniczych, jakość wymiaru sprawiedliwości obejmująca informatyzację systemu sądowniczego, e- sprawiedliwość i zastosowanie SI (AI) w wymiarze sprawiedliwości oraz mediacja.

 

 

– Działania podejmowane przez CEPEJ w ostatnich latach, świadczą o tym, że rolą Rady Europy jest nie tylko wypracowanie instrumentów międzynarodowych, ale także udoskonalenie wiedzy na temat systemów sądowniczych w Europie jak i różnych narzędzi, które umożliwiają zidentyfikowanie problemów wymiaru sprawiedliwości i ułatwiają ich rozwiązanie. W dobie COVID-19 zarówno informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, organizowanie zdalnych rozpraw, posiedzeń przygotowawczych, a także zdalnej mediacji (mediacji on line) stanowią główne wyzwania technologiczne, które w niedługim czasie również w Polsce powinny zostać zastosowane. Po koronawirusie świat ulegnie zmianie w wielu aspektach i dotyczy to także wymiaru sprawiedliwości – mówi Małgorzata Miszkin-Wojciechowska.

Konfederacja Lewiatan