Marek Zagórski, minister cyfryzacji, ponownie gościem Konfederacji Lewiatan
14 stycznia 2020

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, ponownie gościem Konfederacji Lewiatan

Spotkanie z udziałem członków Lewiatana, reprezentującymi branżę IT, medialną oraz telekomunikacyjną, miało na celu omówienie priorytetów resortu cyfryzacji w 2020 r.

Minister omówił listę kluczowych projektów z obszaru cyfrowo – telekomunikacyjnego. Przedstawiciele firm mieli okazję odnieść się do przedstawionych przez ministra koncepcji zmian oraz zapytać o kwestie newralgiczne dla poszczególnych branż, w tym m.in. o wdrożenie Kodeksu Łączności Elektronicznej, domknięcie budżetu unijnego (w tym środków przeznaczonych na cele rozwoju cyfrowego), prace nad rozporządzeniem ePrivacy, projekty rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, dalszy rozwój e-usług oraz chmury rządowej (WIIP).

Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje w dalszym ciągu chęć kontunuowania współpracy z rynkiem, w tym z Konfederacją Lewiatan, w formule grup roboczych, a także zachęca do wzięcia udziału w prekonsultacjach Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz projektu ustawy dot. paperless.

Konfederacja Lewiatan