Mniej barier na rynku finansowym
21 maja 2021

Mniej barier na rynku finansowym

Postulaty Konfederacji Lewiatan, dotyczące m.in. umowy leasingu czy bardziej elastycznych rozwiązań służących identyfikacji i weryfikacji tożsamości użytkowników korzystających z usług finansowych w ramach np. zakupów na platformach handlowych, znalazły się w raporcie UKNF poświęconym barierom dla innowacji finansowych.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, który wskazuje aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla tego sektora. Powstała lista barier hamujących rozwój rynku finansowego i propozycje ich rozwiązania adresowane do różnych organów administracji.

– Cieszymy się, że nasze postulaty zostały przedstawione w raporcie zespołu. Ich celem jest, zresztą jak i innych zawartych w raporcie, rozwój innowacji finansowych. Funkcjonowanie zespołu można ocenić jako dobre i profesjonalne. Ważne jest, aby dalej kontynuował prace – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Wśród kilku postulatów wskazać można ten dotyczący umowy leasingu, a konkretnie możliwości jej zawierania w tzw. ,,formie dokumentowej”. Nazwa formy może być myląca, nie chodzi w niej o ,,dokumenty” i dalszą produkcję ,,papierologii”, wprost przeciwnie. Chodzi o możliwość zawarcia umowy leasingu m.in. za pomocą e-maila. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało propozycję zmian w zakresie sposobu zawierania umowy leasingu za wartą rozważenia – dodaje Zwoliński.

– Jako inny przykład naszego postulatu, który znalazł się w raporcie można wskazać otwartość GIIF na zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w postaci bardziej elastycznych rozwiązań służących identyfikacji i weryfikacji tożsamości użytkowników korzystających z usług finansowych w ramach np. zakupów na platformach handlowych – podkreśla Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Raport nie ma ostatecznego charakteru i będzie podlegał uzupełnieniu i zmianom w odniesieniu do poszczególnych barier. Nie stanowi też źródła prawa, a propozycje regulacyjne nie są wiążące dla podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną i mogą wymagać dalszych prac. UKNF pełni jedynie funkcję koordynatora prac, w związku z czym nie podejmuje działań leżących w obszarze właściwym dla innych podmiotów.

W pracach zespołu uczestniczyli Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego oraz Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. gospodarki cyfrowej.

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech znajdziesz tutaj

Konfederacja Lewiatan