Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży teleinformatycznej
14 lutego 2020

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży teleinformatycznej

Modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu w branży teleinformatycznej

Konfederacja Lewiatan w partnerstwie z TEB Edukacja Sp. z o.o. w projekcie „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej” przygotowała modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla następujących grup zawodów:

  • informatyka: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik tylfoinformatyk
  • telekomunikacja: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji.

Modele mają dwa warianty: szkoła – przedsiębiorca i szkoła – centrum kształcenia praktycznego – przedsiębiorca. Elementy modeli:

I. Analiza podstawy programowej

II. Warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie

III. Rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także praktyk zawodowych, w rzeczywistych warunkach pracy

IV. Sposób zaangażowania nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz kierowników kształcenia praktycznego w realizację zajęć praktycznych

V. Umowa o praktyczną naukę zawodu realizowaną w formie zajęć praktycznych na zasadach kształcenia dualnego wraz z załącznikami:
1. Wykaz uczniów na zajęcia praktyczne realizowane na zasadach kształcenia dualnego
2. Regulamin zajęć praktycznych realizowanych na zasadach kształcenia dualnego
3. System oceniania na zajęciach praktycznych realizowanych na zasadach kształcenia dualnego
4. Szczegółowe zasady refundacji zajęć praktycznych realizowanych na zasadach kształcenia dualnego
5. Przykładowe treści nauczania zajęć praktycznych w poszczególnych zawodach

VI. Zasady zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowane u pracodawcy wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony

Dodatkowo przygotowane zostały: macierze kompetencji dotyczące poszczególnych zawodów.
Wszystkie materiały mają edytowalną wersję, tak by można je dowolnie dostosować do potrzeb danej szkoły, czy firmy.

Zachęcamy do zapoznania się ostateczną wersją modeli oraz przekazanie do nas informacji zwrotnej na temat stopnia ich wykorzystania.
Poniżej zamieszczone zostały materiały oraz jest ankieta – bardzo prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl. Zależy nam na informacji zwrotnej zarówno w odniesieniu do modeli, które przesłaliśmy do Państwa wiosną 2019 r. (wersja sprzed pilotażu modeli), a także planów dotyczących wykorzystania obecnie upublicznionych ostatecznych wersji tych dokumentów.

Ankieta – deklaracja wykorzystania modeli w odniesieniu do zawodów, w których kształcenie było uruchomione w 2019 r. lub planowane jest do uruchomienia w 2020 r.

Materiały do pobrania:

 

Konfederacja Lewiatan