Morskie farmy wiatrowe będą mogły ubiegać się o wsparcie
22 stycznia 2021

Morskie farmy wiatrowe będą mogły ubiegać się o wsparcie

• Prezydent podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
• To historyczny moment dla polskiego offshore. Teraz ważne jest szybkie wydanie aktów wykonawczych, które umożliwią realizację projektów w strefie Bałtyku – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Najbardziej zaawansowane projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie w formule bezpośredniej (bez aukcji) do końca marca 2021 roku. Harmonogram ustalony pomiędzy rządem a Komisją Europejską, pozostawia inwestorom niewiele czasu na złożenie odpowiednich dokumentów. Będą one wymagały notyfikacji KE, a do 30 czerwca 2021 roku musi je rozpatrzyć Urząd Regulacji Energetyki. Dlatego poza przyjęciem ustawy, tak ważne jest szybkie wydanie aktów wykonawczych, nad którymi trwają prace. Dopiero ich przyjęcie da zielone światło dla dwunastu projektów rozwijanych obecnie w polskiej strefie Bałtyku – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Ustawa zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Celem przyjętych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów środowiskowych i rozwijaniu gospodarki w sektorach powiązanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych.

Konfederacja Lewiatan