Morskie wiatraki czekają na dobre prawo
16 stycznia 2020

Morskie wiatraki czekają na dobre prawo

• Resort aktywów państwowych przedstawił projekt ustawy wspierającej rozwój morskich farm wiatrowych.
• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia wiele zawartych w nim rozwiązań. Część propozycji wymaga jednak zmian.
• Pracodawcy cieszą się, że na konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy przeznaczono dużo czasu.

– Jesteśmy szczególnie zadowoleni z propozycji dotyczących postępowań administracyjnych przy realizacji inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Chodzi o skrócenie czasu uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, wodnoprawnych, budowlanych i innych. Powinny one przyspieszyć wiele procedur, jednak wymagają jeszcze uszczegółowienia i doprecyzowania. Dotyczy to na przykład sporządzania projektu robót geologicznych, który mógłby znacznie przyspieszyć budowę farm wiatrowych – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.


Lewiatan popiera rozwiązanie, które umożliwi szybszą realizację projektów bardziej zaawansowanych (m.in. tych, które mają wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), dla których wsparcie będzie udzielane w drodze decyzji administracyjnej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i indywidualnej notyfikacji wsparcia.

Druga faza systemu wsparcia po 2022 roku., to wejście w zaakceptowany na poziomie UE system konkurencyjny realizowany przez przeprowadzenie aukcji. Istotna jest tutaj pewność obrotu prawnego. Ważne jest, że daty przeprowadzenia aukcji, dla pierwszych lat funkcjonowania systemu, są określone na poziomie ustawowym (aukcje będą przeprowadzane w latach, 2023, 2025, 2027 i ewentualnie 2028) – dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan