Motywacje Polaków do przeprowadzania renowacji budynków nie bazują na kwestiach finansowych
16 września 2021

Motywacje Polaków do przeprowadzania renowacji budynków nie bazują na kwestiach finansowych

W poniedziałek 13.09. br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Polityki Przemysłowej działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, poświęcone motywacjom Polaków do przeprowadzenia renowacji budynków na podstawie wyników raportu, zamieszczonego w najnowszym wydaniu Barometru zdrowych domów, wykonanego na zlecenie firmy Velux. 

 

Spotkanie prowadzone było przez Panią Agnieszkę Kamińską, Menadżer ds. Komunikacji Grupy Velux.

Główne wnioski płynące z omawianego raportu to:

 • Zdrowie i komfort życia rodziny są dla 75 proc. badanych najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu prac remontowych.
 • Co szósty obywatel UE (co liczbowo odpowiada dwukrotności populacji Polski) zgłasza, że mieszka w domu zawilgoconym, ciemnym, zbyt zimnym lub zbyt ciepłym, co bezpośrednio niesie za sobą negatywne skutki zdrowotne.
 • Kluczowym czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu remontu przez Polaków, w ciągu ostatnich pięciu lat, była poprawa komfortu życia rodziny. Równie ważne są aspekty wizualne, natomiast co trzeci badany zdecydował się na remont w celu obniżenia rachunków za energię.
 • Jak wynika z badania ochrona środowiska jest ważna dla Polaków, co zadeklarowało 88 proc. respondentów.
 • Miasta odpowiadają za 75 proc. globalnych emisji CO2. Oznacza to, że globalna dekarbonizacja opiera się na decyzjach prezydentów i burmistrzów miast, ale także na indywidualnych wyborach konsumentów mieszkających w miastach.

 

Po prezentacji, Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości zmiany formy publicznego wsparcia renowacji budynków, a także jaka forma zachęty dla mieszkańców budynków (głównie jednorodzinnych) byłaby najbardziej skuteczna, biorąc przede wszystkim pod uwagę ograniczenie związanej z nią biurokracji i bardzo długim czasem oczekiwania na decyzję.

Podkreślony został również fakt, że w nowej perspektywie finansowej UE także zaplanowane są środki na termomodernizację budynków, więc jest to ważny aspekt dla wszystkim mieszkańców Wspólnoty.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną wersją raportu dostępną na stronie: www.velux.pl/zdrowedomy.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

 

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.

 

Screen ze spotkania
Konfederacja Lewiatan