Najnowszy komunikat Komisji Europejskiej dotyczący Brexitu
10 lipca 2020

Najnowszy komunikat Komisji Europejskiej dotyczący Brexitu

Wycofanie się Zjednoczonego Królestwa z dorobku prawnego UE, rynku wewnętrznego i unii celnej z końcem okresu przejściowego nieuchronnie stworzy bariery w handlu i wymianach transgranicznych, z którymi obecnie nie musimy się mierzyć. Stanie się tak nawet w przypadku, gdy Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo zawrą bardzo ambitne partnerstwo obejmujące wszystkie obszary uzgodnione w Deklaracji Politycznej do końca 2020 r.

 

Od 1 stycznia 2021 r. daleko idące konsekwencje dotkną administrację publiczną, przedsiębiorstwa i obywateli, niezależnie od wyniku negocjacji. Zmiany te są nieuniknione, a interesariusze muszą upewnić się, że są na nie gotowi.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem Komisji Europejskiej na temat brexitu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz komunikat