Najważniejsze jest utrzymanie płynności finansowej firm
13 marca 2020

Najważniejsze jest utrzymanie płynności finansowej firm

  • Najważniejsze dla przetrwania przez firmy kryzysu związanego z koronawirusem jest utrzymanie ich płynności finansowej pomimo spadku popytu.
  • Już nawet kilkuprocentowy spadek sprzedaży może oznaczać trudności z regulowaniem zobowiązań, ponoszeniem kosztów stałych działalności i wypłacaniem wynagrodzeń.
  • W tym nadzwyczajnym monecie maksymalizacja wpływów podatkowych i nakładanie nowych obowiązków sprawozdawczo – administracyjnych nie powinny być priorytetem rządu, nawet kosztem deficytu budżetu państwa – uważa Konfederacja Lewiatan.

 

Rząd reaguje na zagrożenia związane z pandemią koronawirusa i proponuje przedsiębiorcom pakiet osłonowy. Firmy zgłaszają, że wprowadzane środki ostrożności przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 powodują poważne straty. Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga przyjęcia pakietu antykryzysowego, który pozwoli utrzymać zamówienia, płynność finansową firm i miejsca pracy. Sytuacja branży turystycznej, transportowej i eventowej jest bardzo trudna. Bez wsparcia rządu
i specjalnych rozwiązań, ich funkcjonowanie jest poważnie zagrożone.

– Pozytywnie przyjmujemy deklaracje, że zabezpieczenie płynności finansowej firm jest priorytetem rządu przy tworzeniu pakietu osłonowego. Poprawa płynności pozwala zabezpieczyć wypłatę wynagrodzeń czy spłatę zobowiązań wobec innych firm – a więc, przeciwdziała efektowi domina, w którym bankructwo jednego podmiotu pociąga za sobą kolejne. Na tym tle państwo jest stabilnym finansowo i instytucjonalnie podmiotem – stąd nie stawia się w pierwszej kolejności do egzekucji świadczeń, a uruchamia swoje zasoby w celu przetrzymania najtrudniejszego okresu, w którym zobowiązaniom nie towarzyszy zdolność do generowania dochodu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan pozytywnie przyjmuje deklaracje odsunięcia w czasie o trzy miesiące wejścia w życie bardzo czasochłonnych i kosztownych obowiązków związanych z przekazywaniem nowych plików JPK_VAT, jednak wciąż stoimy na stanowisku, że najlepszym terminem będzie 1 stycznia 2021 r.

Cieszy zapowiedź wcześniejszych zwrotów podatku VAT i możliwość rozliczenia strat z 2020 r. od dochodów już opodatkowanych w latach poprzednich. To da realną korzyść finansową tym firmom, które znajdą się w najtrudniejszej sytuacji. W zakresie zwrotów podatku VAT, które podlegają weryfikacji przez urząd skarbowy, należy zapewnić mechanizm, kiedy nadwyżka VAT-u jest zwracana w części, w której nie jest kwestionowana. Często przedsiębiorcy spotykają się z sytuacją, w której urząd skarbowy kwestionuje prawidłowość zwrotu niewielkiej części VAT, a wstrzymuje cały zwrot. Ponadto, w przypadku wydłużenia zwrotu, należy umożliwić przedsiębiorcy złożenie zabezpieczenia majątkowego na część wnioskowanej do zwrotu kwoty podatku, ponieważ nie zawsze ma zdolność finansową, na złożenie zabezpieczenia na cały zwrot. W kryzysie będzie o to jeszcze trudniej.

O uproszczenia i ułatwienia w regulowaniu zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy postulują od dawna, może w czasie kryzysu, przy dodatkowej presji uda się wypracować wartościowe rozwiązania, które sprawdzą się i zostaną w systemie podatkowym na dłużej.

Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS, pozwoli przetrwać mikro firmom, które w czasie kiedy nie uzyskują dochodów, nie byłyby w stanie regulować stałego obciążenia.

Apelujemy, aby w ramach dyskusji nad pakietem osłonowym rząd ponownie przeanalizował skutki wprowadzenia podatku cukrowego, podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku minimalnego w branży hotelarskiej. Dwa pierwsze spotęgują szybki wzrost cen towarów spożywczych, a ostatni postawi wiele firm z branży hotelarskiej w trudniejszej sytuacji niż skutki pandemi koronawirusa.

– Pakiet osłonowy będzie przyjęty w trybie specjalnym, ekspresowym, liczymy jednak, na możliwość zgłoszenia innych propozycji, które przedkładają przedsiębiorcy oraz na możliwość zaopiniowania propozycji legislacyjnych rządu, przed ich skierowaniem do prac w parlamencie – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan