Nasza platforma współpracy firm z sektora #edutech rośnie w siłę
07 listopada 2021

Nasza platforma współpracy firm z sektora #edutech rośnie w siłę

Giganci Programowania, Future Collars, Revas – Business Simulation Games, VULCAN sp. z o. o. oraz Mentor sp. z o.o. sp. k. przystąpili do Konfederacji Lewiatan.

 

 

Firmy technologiczno-edukacyjne będą wspólnie zabiegać o zwiększenie znaczenia edukacji cyfrowej w podnoszeniu kompetencji uczniów i pracowników w Polsce. Celem jest wywieranie wpływu na treść aktów prawnych dotyczących metod i form edukacji.

Pracodawcy chcą, aby edukacja w naszym kraju w większym stopniu korzystała z możliwości, które dają nowe technologie. I będą dążyć do zmian, które pozwolą polskim firmom #edutech rozwijać się wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, uczelni wyższych, pracodawców, uczniów i nauczycieli.

Postawienie na edukację technologiczną pomoże kształcić praktyczniej i wychodzi naprzeciw potrzebom polskiej gospodarki.

Obecnie platformę współpracy tworzy już 11 przedsiębiorstw. To pokazuje jak silna jest potrzeba firm z tego sektora, aby wspólnie zabiegać o przepisy prawa, które pomogą im rozwijać swój biznes.

Konfederacja Lewiatan