„Next move” – konferencja NHO nt. przyszłości Europy i roli norweskich firm w unijnej zielonej transformacji
16 stycznia 2020

„Next move” – konferencja NHO nt. przyszłości Europy i roli norweskich firm w unijnej zielonej transformacji

W Oslo odbyła się konferencja norweskiej federacji pracodawców – NHO. Jej prezydent, Arvid Moss, mówił o roli i celach biznesu w związku z transformacją energetyczną UE i przemysłem 4.0.

NHO przygotowuje mapę drogową rozwoju norweskich firm, której centralnymi elementami będzie ochrona środowiska i uwarunkowania lokalne, tworzenie nowych, bardziej „zielonych” łańcuchów dostaw oraz szybkie wprowadzanie na rynek nowych technologii. Moss mówił także o znaczeniu sektora usług, w którym do 2030r. ma powstać do 8 tysięcy nowych miejsc pracy.

Premier Norwegii, Erna Solberg, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Norwegia będzie bardzo aktywna w zakresie zapobiegania zmianom klimatu a rola biznesu będzie kluczowa w tym procesie – Czas na dyskusje się skończył. Nowe podejście do ochrony środowiska to nowe produkty, nowe modele biznesowe i nowe cele dla firm. Te działania zwiększą wydajność i w większym stopniu uwrażliwią nas społecznie. Jednak planowana transformacja nie uda się bez bliskiej współpracy pomiędzy światem polityki, biznesu i nauki. Solberg podreśliła też, że jednym z ważniejszych zadań, które stoją przed jej rządem jest tłumaczenie zachodzącej zmiany, jej uwarunkowań i konsekwencji całemu społeczeństwu, w tym młodzieży.

Helle Thorning-Schmidt, była premier Danii, jako główne wyzwania dla biznesu globalnie, wymieniła wyzwania technologiczne, społeczne, klimatyczne. „Politycy tacy, jak Trump, Johnson, czy Orban dzielą świat na czarno-biały. Zaufanie do demokracji, jako ustroju, zmniejsza się. Trzeba odmienić kapitalizm – globalizację wolnorynkową, aby bardziej sprzyjała człowiekowi i środowisku naturalnemu.”

W kontekście opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Nicola Sturgeon, pierwsza minister Szkocji, zauważyła, że ponad 60proc. Szkotów głosowała przeciw Brexitowi, a konieczność opuszczenia jednolitego rynku UE oraz unii celnej jest bardzo złą informacją dla firm, zarówno na wyspach, jak i na kontynencie. „Brexit jest postrzegany w Szkocji, jako ogromny błąd w ocenie wyzwań, przed którymi stajemy.” Szkocja także zamierza być aktywna w ramach dokonującej się transformacji klimatycznej, ograniczając emisje CO2 (obniżka o 70proc do 2030r.) i wspierając firmy w tworzeniu nowych technologii, m. in. w zakresie CCS. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2020 r. (COP26) odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2020 r. „Współpraca pomiędzy państwami jest kluczowa. Żadne państwo nie jest w stanie sprostać samodzielnie wymogom tej transformacji. Tylko wspólne działanie przyniesie rezultaty na jakie liczymy.”

Na zaproszenie NHO udział w konferencji wzięła Kinga Grafa, dyrektorka brukselskiego biura Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan