Nie będzie rozszerzenia opłaty cukrowej
21 grudnia 2022

Nie będzie rozszerzenia opłaty cukrowej

Ministerstwo Finansów uwzględniło uwagi przedsiębiorców i nie rozszerzy zakresu podatku cukrowego.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Konfederacja Lewiatan od wielu tygodni ostrzegała, że rozszerzenie opłaty cukrowej przyczyni się do wzrostu cen wielu produktów, negatywnie wpłynie na producentów napojów oraz branżę przetwórstwa rolno-spożywczego.

– Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację Ministerstwa Finansów o rezygnacji z rozszerzenia zakresu opodatkowania podatkiem cukrowym. Ten podatek i tak obciąża przedsiębiorców, budzi problemy interpretacyjne oraz ogranicza konkurencyjność firm. ­­Jest to niepotrzebna danina, która  pogorszyła warunki funkcjonowania firm oraz spowodowała istotny wzrost cen napojów – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmiany w opłacie od sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach oraz w podatku cukrowym. Na konferencji uzgodnieniowej, poświęconej omówieniu uwag zgłoszonych przez przedsiębiorców, uwzględnione zostały liczne postulaty Konfederacji Lewiatan. Projekt ustawy zostanie zmieniony w taki sposób, aby realizował zakładany cel nowelizacji, tj. usuwał wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów.

Nie będzie konieczności zapłaty podatku cukrowego od napojów, które zawierają naturalny cukier, występujący w soku wykorzystywanym do produkcji. Podobnie nie będą podlegać opodatkowaniu napoje zawierające niewielką ilość naturalnej kofeiny lub tauryny. Wyłączone spod opłaty zostaną koncentraty soku wykorzystywane do produkcji napoju – zmiana pozwoli wyeliminować sytuację, w której napój wyprodukowany z koncentratu byłby podwójnie opodatkowany. Wydłużony z 3 do 6 miesięcy zostanie termin na złożenie wniosku o zwrot opłaty cukrowej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy napojów oraz eksportu soku.

Konfederacja Lewiatan