Apel do premiera o wprowadzenie 8 zmian, które wzmocnią Tarczę Antykryzysową
26 maja 2020

Apel do premiera o wprowadzenie 8 zmian, które wzmocnią Tarczę Antykryzysową

Panie Premierze, doceniamy środki uruchomione na pomoc dla biznesu. Jednak jest jeszcze wiele prostych sposobów, aby podać rękę przedsiębiorcom. Mówimy o nich od początku pandemii, a dziś jest ostatni moment, aby stały się faktem. Można tego dokonać na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Poniżej przedstawiamy 8 rozwiązań, które bardzo pomogą firmom przetrwać kryzys – napisała Konfederacja Lewiatan w apelu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

 

8 zmian, które pomogą wzmocnić Tarczę Antykryzysową, możliwych do wprowadzenia natychmiast, bez kosztów, jutro w Sejmie.

1. Zawieszenie zakazu handlu w niedziele.

2. Przekazanie do swobodnego dysponowania przez przedsiębiorcę środków zablokowanych na kontach VAT.

3. Odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych.

4. Zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego.

5. Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

6. Ograniczenie obowiązków administracyjnych, które nie są niezbędne.

7. Wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek i zadatków utraconych w związku z COVID-19.

8. Wprowadzenie formy elektronicznej (dokumentowej) w sytuacji, w której przepisy ustaw lub zapisy umów zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.

Za kilka dni skończy się działanie części instrumentów wsparcia. Przedsiębiorcy zostaną sami z narastającymi problemami, walcząc o każdy dzień utrzymania pracowników i swoich firm. Nikogo nie trzeba przekonywać, że sytuacja jest wyjątkowa. W kolejnych ustawach rząd wprowadza nowe obowiązki biurokratyczne, pomijając wdrożenie proponowanych przez nasze środowisko prostych, bezkosztowych rozwiązań, które – choć czasem wydają się porządkowe – okażą się zbawienne dla firm.

Poniżej przedstawiamy 8 rozwiązań, które bardzo pomogą firmom przetrwać kryzys. Każdy z nich można wprowadzić niemal od ręki i bez uruchamiania dodatkowych subwencji. Potrzebna jest tylko dobra wola. Nasze propozycje eksperci Lewiatana wypracowali w konsultacji z wiodącymi pracodawcami z Polski.

Postulaty Lewiatana:

1. Zawieszenie zakazu handlu w niedziele.

Zawieszenia zakazu handlu w niedziele spowoduje ochronę większej liczby miejsc pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem, zwiększy sprzedaż oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów – rozłożą się one na 7 dni w tygodniu. Apelujemy o otwarcie handlu w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu.

2. Przekazanie do swobodnego dysponowania przez przedsiębiorcę środków zablokowanych na kontach VAT.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT, mogą wystąpić do US o zgodę na ich przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Naczelnik US wydaje takie postanowienie w terminie 60 dni. Postulujemy skrócić ten termin do 3 dni. Pozwoli to szybko uwolnić pieniądze przedsiębiorców i poprawi ich płynność finansową. Jednocześnie – na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego i 6 miesięcy po jego zakończeniu – należy ograniczyć możliwości US do odmowy wydania zgody na zwolnienie środków z konta VAT.

3. Odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych.

Firmy, których przychody w 2019 r. przekroczyły kwotę 2 mln euro nie mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek uproszczonych na podatek dochodowy. Konieczność stałych płatności podatku w okresie epidemii i przez wiele miesięcy po jej ustaniu, ustalonych na podstawie historycznych, często rekordowych dochodów (np. w branży handlowej, hotelarskiej, wynajmu powierzchni komercyjnych), jest obciążeniem, które spowolni proces odbudowywania się firm po kryzysie. Apelujemy o odstąpienie od tego obowiązku.

4. Zwieszenie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego.

Podatek minimalny z tytułu własności budynku, będącego środkiem trwałym, powoduje, że jeżeli wynajmujący powierzchnie handlowe nie płaci podatku CIT, to zobowiązany jest zapłacić tzw. podatek minimalny. Naliczany jest on nie od dochodu uzyskanego z najmu, a od wartości nieruchomości. Z powodu wadliwej interpretacji MF podatkiem minimalnym objęci zostali także hotelarze. Muszą oni zapłacić podatek minimalny naliczany od wartości hotelu, jeżeli nie uzyskują przychodów z tytułu usług hotelarskich. Firmy te zostały szczególnie dotknięte skutkami epidemii. W 2020 r. roku na pewno nie osiągną dochodów. Pomimo ponoszenia strat, muszą zapłacić podatek minimalny. Podobnie ogromne spadki dotykają właścicieli powierzchni komercyjnych na wynajem (obiekty handlowe i biurowe). Należy więc zawiesić stosowanie przepisów o tzw. podatku minimalnym.

5. Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

W związku z pandemią przedłużono o 3 miesiące termin na wydawanie interpretacji indywidualnych. Jednocześnie Minister Finansów może przedłużyć termin ich wydawania o kolejne 3 miesiące. W praktyce oznacza to, że w tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie, ale także przez kilka miesięcy po epidemii, nie będą oni w stanie uzyskać interpretacji indywidualnej. A często jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania firmy. Apelujemy, aby uchylić tę zmianę.

6. Ograniczenie obowiązków administracyjnych, które nie są niezbędne.

W okresie trwania epidemii podjęto słuszną decyzję o odsunięciu w czasie nowych, często kosztownych dla firm obowiązków sprawozdawczych i administracyjnych. Apelujemy, aby w okresie zaraz po ustaniu epidemii, nie wprowadzać nowych obciążeń. Da to firmom możliwość „nadrobienia zaległości”. Przykładem może być zbliżający się termin wprowadzenia obligatoryjnych plików JPK z deklaracją i rejestrem VAT (1 lipca 2020 r.). Przy obecnych brakach kadrowych, pracy zdalnej, a nawet przy całkowitym zamknięciu firm, przygotowanie tego procesu pracy jest często niemożliwe. Postulujemy przesunięcie tego terminu do 1 stycznia 2021 r.

7. Wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek i zadatków utraconych w związku z COVID-19.

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (CIT i PIT), kosztów uzyskania przychodów nie stanowią straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków), w związku z niewykonaniem umowy. Pandemia spowodowała, że wiele umów zawartych przez przedsiębiorców nie została zrealizowana, a płatności poniesione na ich realizację, zatrzymali kontrahenci. Zapłacone zaliczki zostały utracone, a w dodatku nie są one dla poszkodowanego kosztem uzyskania przychodu. Apelujemy, aby zaliczki z tytułu umów niewykonanych w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowiły koszt uzyskania przychodu.

8. Wprowadzenie formy elektronicznej (dokumentowej) w sytuacji, w której przepisy ustaw lub zapisy umów zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.

Apelujemy o wprowadzenie przepisu generalnego, który na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozwalałaby w szeregu ustaw, w których zastrzeżono formę pisemną pod rygorem nieważności na alternatywne stosowanie formy elektronicznej. Analogicznie przepis generalny powinien umożliwiać na ten czas, aby we wszystkich przypadkach, gdy umowy zastrzegają formę pisemną również można było stosować formę elektroniczną.

Konfederacja Lewiatan