Nie tylko apteki będą kupowały leki w hurtowniach farmaceutycznych
09 kwietnia 2021

Nie tylko apteki będą kupowały leki w hurtowniach farmaceutycznych

• Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić zakup leków w hurtowniach farmaceutycznych domom opieki społecznej, domom dziecka, schroniskom dla bezdomnych i izbom wytrzeźwień.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan skutkiem takiej decyzji mogą być niekontrolowany wywóz leków za granicę, wprowadzanie do obrotu leków sfałszowanych oraz pogorszenie sytuacji finansowej aptek.

Propozycje zmian w zakresie zakupu leków w hurtowniach znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

– Nowe placówki, które uzyskałyby prawo zakupu leków w hurtowniach, nie mają pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za wdrożenie procedur związanych z nabywaniem, wykorzystywaniem i zabezpieczaniem leków przed osobami nieuprawnionymi. Taką osobą, zgodnie z prawem farmaceutycznym, powinien być farmaceuta. Niepokój budzi brak jakichkolwiek limitów w zakresie zaopatrywania się w leki przez nowe placówki. Można odnieść wrażenie, że będą one miały nieograniczony dostęp do leków, co może utrudnić kontrolę nad ich właściwym wykorzystaniem – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W projekcie rozporządzenia nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu postępowania z zakupionymi lekami. Pominięte zostały kwestie związane z posiadaniem przez nowe podmioty wydzielonego miejsca do właściwego przyjmowania, przechowywania i wydawania leków. Brakuje uregulowań odnoszących się do monitorowania warunków zapewniających odpowiednią jakość i bezpieczeństwo produktów leczniczych.

– Istnieje ryzyko, że nowe przepisy bez jednoczesnego wdrożenia odpowiednich procedur będą sprzyjać niekontrolowanemu wywozowi leków za granicę, co może spowodować ograniczenie ich dostępności dla pacjentów. Nie można wykluczyć obniżenia bezpieczeństwa stosowania leków przez wprowadzanie na rynek sfałszowanych produktów – dodaje Kacper Olejniczak.

Nowe przepisy znacznie ograniczą przychody uzyskiwane przez apteki, które i tak pozostają w słabej kondycji ekonomicznej.

Konfederacja Lewiatan