Nie tylko firmy muszą zadbać, aby naprawa produktów była łatwiejsza
11 maja 2023

Nie tylko firmy muszą zadbać, aby naprawa produktów była łatwiejsza

Idea naprawiania towarów jest bardzo słuszna. Obawy wzbudzają jednak zbyt ogólne przepisy, które znalazły się w projekcie unijnej dyrektywy. Nie wiadomo jak sprzedawca ma informować konsumenta o przysługujących mu dodatkowych uprawnieniach od producenta towaru. Konieczne jest też upowszechnienie edukacji konsumenckiej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów.  Projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski oraz Radę.

Projekt dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych oraz zakłada szereg rozwiązań mających bezpośrednio wpłynąć na stosunek konsumentów do napraw, m.in. w ramach gwarancji prawnej sprzedawcy będą zobowiązani do zaoferowania naprawy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jej koszt będzie przewyższał koszt wymiany towaru lub naprawa nie będzie możliwa. Ponadto, UE opracuje standardy jakości napraw oraz utworzy internetową platformę umożliwiającą znalezienie konsumentom ofert naprawy, a osoby zajmujące się naprawą towaru będą zobowiązane do stworzenia formularza informacji o tej usłudze, aby warunki i ceny były bardziej przejrzyste.

– Uważamy, że realizacja założonych w dyrektywie celów będzie skuteczna jeśli towarzyszyć im będzie odpowiednia świadomość i edukacja konsumencka. Same firmy i przedsiębiorcy (producenci, sprzedawcy), poprzez zmuszenie ich do zastosowania określonego narzędzia wykonania środka ochrony prawnej, nie spowodują zmiany postaw klientów. Przedsiębiorca nie może ponosić całkowitego kosztu wdrożenia wymaganych rozwiązań prawnych. Pomocą  powinien służyć organ publiczny poprzez wspieranie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców we właściwej interpretacji przepisów – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby prace prowadzone równolegle na forum UE nad odpowiednimi przepisami były koordynowane na każdym etapie. Brak  harmonizacji może doprowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, w tym w warstwie pojęciowej, co jest kluczowe dla samej dyrektywy.

Jedną z przyczyn zmiany unijnych przepisów jest coraz częściej widoczny trend, iż konsumenci rezygnują z naprawy wad produktów i skłaniają się ku pozbywaniu się go i wymianie na nowy. Pomimo że ich naprawa oraz dalsze użytkowanie byłoby jak najbardziej możliwe. Zbyt pośpieszne pozbywanie się towarów nadających się do naprawy zwiększa  ilość odpadów i popyt na cenne zasoby do produkcji nowych towarów oraz, co równie ważne, przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych.

Komisji Europejskiej przyświeca również idea zunifikowania rynku. Już teraz wiele państw członkowskich wprowadziło samodzielne rozwiązania prawne odnoszące się do napraw, co wtórnie może być powodem fragmentacji rynku wewnętrznego UE.

Konfederacja Lewiatan